Get Adobe Flash player

Wilamowice partnerem projektu miasta partnerskiego Klanjec

W dniach 29 września - 1 października  2017 r. odbywała się  finalna impreza projektu „Europe for Citizens” realizowanego przez pracowników kultury miasta Klanjec,  do realizacji którego gorąco zachęcał dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach. W projekcie wzięły udział również delegacje miast partnerskich z Rajeckich Teplic, Dolnego Benesova, Wilamowic, które wraz z Zespołem Regionalnym „Cepelia Fil – Wilamowice” udały się do Klanjca w Chorwacji na imprezę pod tytułem „Zahvala Jeseni”.

Integracja społeczna i tradycje regionalne czyli 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Dankowicach!

Podczas pięknie zorganizowanego jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Dankowicach, przybyli goście mieli okazję uczestniczyć we wspaniałych wielopokoleniowych koncertach oraz w lekcji historii przygotowanej przez Zarząd Koła. Na początku po wspólnym śpiewaniu utworu "Ojcowski Dom" wraz z Zespołem "Dankowianie", wieloletnia przewodnicząca KGW Pani Aniela Stańko przedstawiła historię działalności koła, którego początki, jak się okazało z starych dokumentów, sięgały aż do 1932 roku!

Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus +

Tytuł projektu realizowanego przez szkoły w Wilamowicach, Pisarzowicach i Dankowicach  brzmi: „Od przyjaźni do wzajemnej nauki. Nowego typu współpraca pomiędzy szkołami średnimi Kisújszállás i Pisarzowice w interesie rozwoju szkolnictwa”. Projekt będzie trwał 2 lata, od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. Celem projektu jest utworzenie przez uczniów wszystkich szkół własnych międzynarodowych przedsiębiorstw.

Wystąpienie Burmistrza Mariana Treli na Zamku w Pszczynie

Burmistrz Marian Trela omawia program renowacji kapliczek  w Gminie-Wilamowice

W dniach 5–6 października w Muzeum Zamkowym w Pszczynie odbyło się seminarium naukowe zatytułowane „Muzeum w Otoczeniu” dotyczące głównych kierunków zarządzania w muzeum. Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Forum Muzeów, Domów Historycznych, Stowarzyszenie Genius Loci, Akademia Muzeum i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Inspiracją spotkania były regulacje zawarte w Rezolucji nr 1 ICOM (The International Council of Museums) Odpowiedzialność muzeów za pejzaż, przyjętej przez Zgromadzenie Generalne ICOM w Mediolanie 9 lipca 2016 roku.

Podsumowanie Światowego Dnia Zwierząt 2017

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie w październiku, a cały miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week trwający do 10 października.

Strony