Get Adobe Flash player

20 LAT RAZEM

Wersja do wydruku

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Całkowita wartość projektu 100 % - 15 691,57 Euro
Dofinansowanie z EFRR 85% - 13 337,83 Euro
Budżet państwa 5% - 784,57 Euro
Budżet gminy 10% - 890,00 Euro
Realizacja projektu: 01.08.2021 - 30.11.2021

Celem projektu partnerskiego realizowanego w okresie od sierpnia do listopada 2021 r. jest intensyfikacja współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym, pogłębienie świadomości na temat miasta partnerskiego Dolni Benesov oraz działań w dziedzinie współpracy transgranicznej, upamiętniając jednocześnie 20-letnią współpracę polsko-czeską.

Planowany do realizacji projekt zakłada udział władz samorządowych, przedstawicieli organizacji miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benešova w trzydniowych jubileuszowych spotkaniach poświęconych współpracy polsko-czeskiej, które najpierw odbędą się w Dolním Benešovie, a później w Wilamowicach. W dniach 8-10 października 2021 r. polscy uczestnicy projektu udadzą się do Dolníego Benešova, gdzie partner projektu zapewni program turystyczny, a następnie odbędzie się promocja publikacji-albumu poświęconej 20 letniej współpracy polsko-czeskiej oraz otwarta zostanie wystawa fotograficzna w domu kultury. Wieczorem odbędzie się Bal Jubileuszowy. Działania te zawarte są w projekcie partnera projektu. Z kolei w dniach 21-23 października 2021 do Wilamowic zaproszeni zostaną goście z Czech (przedstawiciele władz lokalnych oraz poszczególnych organizacji przyczyniających się do budowy wzajemnej współpracy). W zadaniu planuje się: wręczenie 20 pamiątkowych tabliczek zasłużonym w rozwoju polsko-czeskiej współpracy, wydanie kalendarza polsko-czeskiego na rok 2022 (zawierać będzie zabytki, atrakcje turystyczne i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe po stronie Wnioskodawcy i Partnera projektu), pendrive'ów z prezentacją multimedialną podsumowującą 20 lat współpracy oraz wykonanie notatników i długopisów.

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika