Get Adobe Flash player

30 lat Zespołu Regionalnego „Cepelia - Fil Wilamowice”

Wersja do wydruku

9 lutego w sali OSP w Wilamowicach odbył się jubileusz 30-lecia Zespołu Regionalnego „Cepelia –Fil Wilamowice”, który od założenia prowadzi dr Jolanta Danek.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, mieszkańcy oraz sympatycy zespołu. Swoją obecnością zaszczycili nas: senator RP Andrzej Kamiński, starosta bielski Andrzej Płonka z radnymi Dorotą Nikiel i Jerzym Kubikiem, burmistrz Wilamowic Marian Trela z zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Władysławem Carbolem i radnymi, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek, przedstawicielka Fundacji Cepelia z Warszawy Żaneta Żardecka, ks. prałat Stanisław Morawa, ks. Piotr Jarosz (były członek zespołu), kierownik ZOSiP Bożena Sobocińska wraz z dyrektorami szkół, dyrektor GBP w Wilamowicach Barbara Grabowska, prezes Banku Spółdzielczego w Wilamowicach Tomasz Królicki, prezes spółki Kupiec GE-ES Wilamowice Józef Gawlik, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Tomasz Schneider, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz oraz  przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich i kierownicy zespołów regionalnych wraz z delegacjami.

Podczas koncertu na scenie zaprezentował się cały skład zespołu wraz z kapelą, w której przygrywali: Jan Jarosz (akordeon),  Janusz Korczyk (akordeon), Mateusz Janik (akordeon), Eugeniusz Kubat (kontrabas), Paweł Krysta (klarnet, skrzypce), Artur Bartosz (trąbka, wokal) Józef Mika (trąbka), Jakub Merta (akordeon), Tomasz Iwanow (skrzypce).

Jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi tancerze w strojach wilamowskich z programem tańców cieszyńskich. Dla większości z nich był to sceniczny debiut, a pierwsze kroki postawione na scenie przed tak wielką publicznością cieszyły nie tylko samych tancerzy, ale również zgromadzonych. Suitę tańców wilamowskich i krakowskich zaprezentowały już starsze grupy, które wytańczyły wiele nagród ale i znakomitych koncertów zarówno w kraju jak i zagranicą. Podczas uroczystości zgromadzeni obejrzeli również prezentację multimedialną, która zawierała piękną historię i wspomnienia zespołu z 30 lat działalności. Na zakończenie grupa reprezentacyjna Zespołu Regionalnego „Cepelia - Fil Wilamowice” zatańczyła suitę górali żywieckich. Za tę wiązankę tańców otrzymali zasłużone owacje na stojąco. Po wystąpieniu zespołu przyszedł czas na gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia i życzenia dalszych sukcesów w pracy artystycznej. Kierownik zespołu dr Jolanta Danek otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą wręczył senator RP Andrzej Kamiński.

Zespół Regionalny „Cepelia - Fil Wilamowice” działa pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach oraz Fundacji Cepelia, Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie. Prezentuje miejscowy folklor, niepowtarzalne stroje i pieśni śpiewane w oryginalnym języku wilamowskim na licznych festiwalach folklorystycznych w całej Europie promując  przede wszystkim Polskę, powiat bielski i gminę Wilamowice. Podstawę repertuaru zespołu stanowią tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z bogatych obyczajów rodzinnych i dorocznych, kultywowanych w Wilamowicach przez mieszkańców miasteczka, potomków osadników przybyłych na teren Polski z ziem flamandzkich na początku XIII wieku. Zespół w swoim programie posiada  również  tańce i piosenki z  innych  regionów  Polski, między innymi: tańce górali żywieckich, suitę cieszyńską oraz tańce narodowe poloneza, krakowiaka i oberka.

W  roku 1998 Zespół został uhonorowany przez Ministra Kultury  dyplomem „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej”. Otrzymał również Dyplom Honorowy Wojewody Bielskiego „Za osiągnięcia  w upowszechnianiu kultury ludowej”. Wśród wielu cennych nagród i dyplomów, zespół może się poszczycić najwyższą i najbardziej prestiżową nagrodą w Polsce z dziedziny kultury odebraną z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - tj.  medalem im. Oskara Kolberga „W uznaniu zasługi dla kultury ludowej”. W roku 2000 w Muzeum w Przysusze delegacja Zespołu  Regionalnego Cepelia Fil Wilamowice odebrała nagrodę, która jest wyrazem  najwyższego uznania dla twórczości artystycznej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury tradycyjnej. Promuje najlepsze osiągnięcia w ludowej twórczości, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. Nagroda ta nobilituje i przyczynia się do tego, by środowisko ceniło i znało reprezentantów swych najpiękniejszych tradycji. O przyznaniu nagrody decydowała specjalna komisja powołana przez Ministra Kultury, w skład której wchodzą etnografowie, etnochoreografowie, etnomuzykolodzy, poloniści, historycy sztuki, folkloryści a także przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. Tę najwyższą nagrodę: medal i dyplom Zespół otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Przez 26 lat na obszarze byłego województwa bielskiego tą nagrodą uhonorowano zaledwie 24 twórców i działaczy, jedną kapelę oraz cztery Zespoły Folklorystyczne, w których gronie znajduje się Zespół „Cepelia Fil Wilamowice”.

Na Światowym Festiwalu Folkloru  w Santa Gorizia we Włoszech 2001 roku  Zespół otrzymał główną nagrodę „Oscara Folkloru”. Zespół otrzymał Medal „Zasłużony dla Cepelii”. W roku 2007 na Światowym Festiwalu Folklorystycznym  w Istambule otrzymał Nagrodę Specjalną „Jury Special Awards” „Oscar folkloru”. Zespół uzyskał certyfikat CIOFF – upoważniający do reprezentowania Polski na wszystkich Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych dający gwarancję wysokiego poziomu artystycznego. Zespół corocznie prezentował Polskę, na licznych estradach w kraju i w świecie m.in.: w Belgii, Holandii, na Litwie, Turcji, Bośni i Hercegowinie we Włoszech, Francji. Szwecji, Chorwacji, Republice Czeskiej, Słowacji, na Węgrzech.

Od samego początku zespołem kieruje dr Jolanta Danek - etnolog i choreograf z wykształcenia będąc jednocześnie kierownikiem artystycznym zespołu, choreografem i  organizatorem wszelkich działań związanych z popularyzacją przez zespół kultury wilamowskiej. Wynikiem jej pracy popularyzatorskiej jest nagranie płyty, ponadto  opracowanie zbioru piosenek i tańców wilamowskich oraz redakcja książki „Wymysojer Śtyła” – zawierającej zbiór pieśni w języku wilamowskim. Jest również  współautorką licznych akcji promujących gminę i powiat w kraju i poza jego granicami. Jest współtwórczynią „Wilamowskich Śmiergustów” – jednej z największych imprez promocyjnych w regionie. W roku 1998 otrzymała za swoją pracę odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”, a rok później wyróżniona została tytułem „Zasłużonego dla województwa bielskiego”. Czterokrotnie  została uhonorowana nagrodą Starosty Bielskiego „Za szczególne osiągnięcia dla kultury Powiatu Bielskiego”. W 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał pani Jolancie Danek odznakę „Zasłużonego dla kultury polskiej”. W roku 2013 otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”, który wręczony został podczas „Wilamowskich Śmiergustów” 2013.

MJ

Zdjęcia z Jubileuszu w naszej galerii: http://mgok.wilamowice.pl/tresc/xxx-lecie-zespo-u-regionalnego-cepelia-fil-wilamowice-09022018