Get Adobe Flash player

Ambasada Nieba w Starej Wsi

Wersja do wydruku

Ten kościół na wzgórzu jak perła nam lśni,
Rozjaśnia swym blaskiem i noce i dni.
Choć wieki mijają, tu Duch się nie zmienia,
Bo Krzyża Świętego ma moc Podwyższenia.
Chorałem modlitwy w posadach niech drży!
Niech nigdy na wieczność nie zamkną się drzwi!

    Barbara Pieczka

Jakże głośnym echem w sercach mieszkańców Starej Wsi i okolic odbiła się celebracja obchodów 500-lecia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, skoro natchnęła do tworzenia tak pięknych, lirycznych strof. Wszak jak mogło być inaczej, skoro starowiejski proboszcz, ks. kan. Grzegorz Then, od wielu miesięcy, a może i lat, przygotowywał ten niezwykły, bo 500 letni jubileusz  naszej świątyni. Pieczołowicie konserwowana i w każdym centymetrze kwadratowym odrestaurowana istotnie w dniach 21-22 maja 2022r. wyglądała jak drogocenna perła.

     Pierwszy dzień uroczystości rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Roman Pindel. Koncelebrowali m.in. wikariusz generalny ks. dr Marek Studencki,  dziekan ks. prałat Stanisław Morawa, diecezjalny konserwator zabytków sakralnych ks. dr Szymon Tracz i starowiejski proboszcz, którego słowa podkreśliły intencję sprawowanej Eucharystii:  Dzisiaj, 21 maja A.D.2022 roku chcemy podziękować Panu Bogu za tę świątynię, za tych którzy ją budowali, za fundatorów oraz przede wszystkim za tych, którzy tworzą żywy Kościół i do tej świątyni katolickiej na tej ziemi przynosili swoje troski, kłopoty, podziękowania. Chcemy podziękować za otrzymane łaski, sprawowane liturgie i przyjmowane sakramenty święte. Po czym powitał wszystkich zgromadzonych na Mszy Św. licznych mieszkańców Starej Wsi – zaproszonych okolicznościowym, niezwykle bogatym kalendarzem roku jubileuszu -  a także zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych z podsekretarzem stanu Stanisławem Szwedem na czele  oraz samorządowych, a także służb i instytucji zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków. Już na wstępie szczególne słowa podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości skierował pod adresem starosty bielskiego Andrzeja Płonki, obecnego wraz z członkami zarządu powiatu, a także pod adresem burmistrza Wilamowic Mariana Treli.

Po sobotniej liturgii rozpoczęło się świętowanie na pobliskim terenie rekreacyjnym, gdzie już od rana swój udział zaznaczyli młodzi starowiejscy sportowcy Liturgicznej Służby Ołtarza, trenujący pod opieką p. Bartłomieja Pokładnika, a także inne dziecięce drużyny piłkarskie, biorąc udział w towarzyskim meczu piłki nożnej „O Puchar 500-lecia Starowiejskiej Świątyni”.

Natomiast w amfiteatrze rozpoczęły się artystyczne prezentacje  orkiestry dętej OSP „Starowsianka”, zespołów muzycznych: „Betania”, „Fausystem” i „Maksymalni”. Z bogatym w swej treści programem artystycznym wystąpiły także dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi, prezentując specjalnie na tę okazję przygotowane utwory. Za serce chwytała zwłaszcza piosenka w wykonaniu najmłodszej grupy artystów, którzy śpiewali:

Wszystkie pokolenia
O tę ziemię troszczyły się,
A w życiu zawsze był Bóg.
Z nim relacje wzmacniały się.
Hej! Ten kościół nasz,
Na wzgórzu zbudował lud,
By lekki, ciepły wiatr
Panu niósł modlitwę ust.

Zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prac dzieci, które w formach przestrzennych, obrazach i rysunkach przedstawiły nasz kościół. Wystawiono również prace przygotowane w ramach szkolnego konkursu: „Skąd nasz ród”: drzewa genealogiczne i albumy rodzinne.

Radosna zabawa trwała do niedzielnego świtu.

Oficjalnie drugi dzień jubileuszowych uroczystości w niedzielę rozpoczęła Suma koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego wraz z księżmi rodakami: ks. Mieczysławem Danielczykiem i ks. Kazimierzem Mynarskim. Ks. Proboszcz ponownie powitał przybyłych kapłanów, przedstawicieli władz i pozostałych gości oraz parafian. Po Mszy Św. odbyły się występy z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Tradycja”, który wcześniej sprawował pieczę nad oprawą muzyczną liturgii. Później wystąpiła orkiestra dęta OSP „Starowsianka” i zespół „Vocalis” z Janowic. Jak zwykle aplauzem powitano także występ artystek z Akademii Mażoretek „Gracja”.  Dla dzieci przygotowana była strefa zabaw z animatorami, a nieco starsi mogli na zakończenie uroczystości bawić się na koncercie zespołu „Don Vasyl”.

Głównym organizatorem uroczystości był starowiejski proboszcz ks. kan. Grzegorz Then, który potrafił zapalić wszystkie środowiskowe organizacje, stowarzyszenia, koła i grupy, a także osoby prywatne do realizacji tego, jakże przemożnego przedsięwzięcia.  Cytując poetę: Dzień tu, ale jasne zorze zapadłyby znowu w morze, niżby mój głos wyrzekł wszystkich, którzy ogromem pracy przyczynili się do uświetnienia tak ważnego jubileuszu. Wszak jak śpiewała młodzież ze szkolnego chóru:

W tej świątyni nasza wiara się zrodziła,
Wraz z nią miłość i nadzieję obudziła,
Tu poznałeś Boga i Ojczyznę,
Niech z honorem każdy dziś to przyzna.

A. Mikołajczyk, B. Kóska

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika