Get Adobe Flash player

„Aniołkowe Granie” w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach

Wersja do wydruku

Nasze przedszkole na początku roku szkolnego z wielką radością po raz pierwszy przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Aniołkowe Granie”. Znaleźliśmy się w gronie 151 placówek z całej Polski, które podjęły się realizacji tej wspaniałej akcji mającej na celu propagowanie idei  rodzicielstwa zastępczego oraz integracji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Koordynatorami akcji były nauczycielki przedszkola: Danuta Noworyta, Ewelina Sztafińska, Patrycja Szewczyk.

Jednym z działań w ramach projektu było zebranie najpotrzebniejszych rzeczy dla wybranej placówki pełniącej pieczę zastępczą. Została przeprowadzona zbiórka na rzecz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Rodziców dzieci z Przedszkola w Dankowicach a także Rodziców uczniów ZSP w Starej Wsi udało się zgromadzić dużą ilość środków higieny osobistej, odzieży, suplementów i witamin.

Finałem projektu był świąteczny koncert, podczas którego wystąpiły dzieci naszego przedszkola. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze, piosenki i piękne tańce przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną nie mogliśmy zorganizować spotkania z podopiecznymi ośrodka „Przystań”. Przedstawienie zostało nagrane a pamiątkowa płyta z występem przekazana została wraz z prezentami na ręce pracowników placówki.

Należy podkreślić, że od lat nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych. Udział w tego typu przedsięwzięciach uwrażliwia dzieci na potrzeby i problemy drugiego człowieka, rozwija empatię oraz kształtuje w młodym pokoleniu postawę otwartości na niesienie pomocy innym.

Jesteśmy przekonani, że „Aniołkowe Granie” na stałe zagości w naszej placówce, a finały projektu w przyszłości będziemy, mogli świętować w podniosłej i radosnej atmosferze z zaproszonymi gośćmi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i dzieciom za zaangażowanie  i aktywny udział w akcji.

Danuta Noworyta
Ewelina Sztafińska

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika