Get Adobe Flash player

BĄDŹ EKO z EKO - WTÓR

Wersja do wydruku

„Cele edukacji ekologicznej mogą być osiągnięte tylko przez jednoczesne kształcenie i wychowanie ekologiczne. Wiedza obiektywna o świecie jest pewną sumą informacji, której można się wyuczyć w procesie kształcenia. Jednak nie można tylko teoretycznie nauczyć się miłości do przyrody i troski o nią.”

K.Górka

Rok rocznie Firma Eko-Wtór bierze czynny udział w promowaniu proekologicznego stylu życia w Powiatach Małopolskim i Śląskim.
W ubiegłym 2019 roku rozpoczęliśmy cykl akcji edukacyjnych, biorąc udział w czterech ważnych  wydarzeniach na terenie Gminy oraz Powiatu Bielskiego. Ilość osób, która wzięła udział w tych ekologicznych aktywnościach przekroczyła liczbę kilkunastu tysięcy osób. Naszymi Partnerami byli Starosta Bielski oraz Radni Powiatu Bielskiego, Urząd Gminy w Wilamowicach i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Nowy 2020 rok powitaliśmy ze społecznością Wilamowic na II Obywatelskim Balu.
Przed nami kolejne wyzwania, promowanie edukacji ekologicznej i udział w ważnych wydarzeniach Wilamowic i okolic.
Podczas tych wydarzeń przygotowujemy i prezentujemy ścieżkę edukacyjną dla uczestników, pokazujemy jak można segregować odpady zagrażające naszemu środowisku, i jak je można następnie wykorzystywać w procesie recyklingu. Prowadzimy rozmowy na temat ekologii zachęcając do propagowania ekologicznego stylu życia. Stawiamy głównie na spotkania z najmłodszymi i ich rodzinami.
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  naśladują zachowania dorosłych, dlatego też należy dawać im dobry przykład i uwrażliwiać na proekologiczne zachowanie ich rodziców bądź opiekunów.
Jest to podwójna korzyść, ponieważ nie tylko dajemy dzieciom dobry wzorzec do naśladowania, ale także wpływamy na postawę rodziców w celu ochrony środowiska. Dzieci w tym wieku bardzo lubią upominać dorosłych, gdy ci robią coś nie tak, jak ich uczono, dlatego też, gdy mają dobry przykład będą mobilizować do prawidłowego zachowania członków swoich rodzin.

Najważniejsze cele stawiane przed edukacją ekologiczną polegają na uświadomieniu społeczeństwu, że:
1. wszyscy mamy wpływ na stan środowiska,
2. wszystko to, co otacza człowieka to środowisko,
3. każdy z nas jest w jakiś sposób odpowiedzialny za obecny i przyszły stan  środowiska,
4. zdrowie każdego człowieka uzależnione jest od jakości środowiska,
5. musimy dbać o realizację ekorozwoju,
6. postępowanie człowieka jest uzależnione od posiadanej przez niego świadomości i odpowiedzialności za stan środowiska,
7. edukacja dla środowiska, która stanowi przygotowanie dziecka do odpowiedzialności w działaniu, ochrony przyrody oraz podejmowania działań profilaktycznych i naprawczych.

Magdalena Indyk

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika