Get Adobe Flash player

Bądź pozdrowiony, Gościu nasz…

Wersja do wydruku

Słowami tej piosenki Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi wraz z przedstawicielami Rady Rodziców przywitali niecodziennego gościa - J.E. ks. biskupa Piotra Gregera, który w dniach 10-12 kwietnia wizytował starowiejską parafię.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała p. dyr. Genowefa Lisewska, która zaprezentowała szkołę jako drugi dom, gdzie dzieci nie tylko odkrywają tajemnice wiedzy, ale też uczą się wzajemnego szacunku i zasad zgodnego życia w społeczeństwie. Następnie grupa pierwszoklasistów, przygotowana przez p. Bogusławę Borak, recytowała piękny wierszyk, napisany specjalnie na tę uroczystość, co wzruszyło nie tylko samego ks. Biskupa, ale i wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej. Jakże wdzięcznie brzmiały szczere słowa:

Jestem najmniejszy, więc mnie wybrali,
Bo inne dzieci nie miały odwagi,
Aby Cię prosić Ekscelencjo,
O Twoje błogosławieństwo.

Jako że spotkanie przypadło na radosny okres Wielkiej Nocy, p. Szymon Załęski zaprezentował inscenizację biblijnej historii Zmartwychwstania Pańskiego w wykonaniu uczniów klas IV-VI, przy współudziale starowiejskiej scholi, prowadzonej przez p. Mariolę Gawlik.
Ks. Biskup zachwycił się poziomem tak profesjonalnie przygotowanej uroczystości, a po serdecznych słowach skierowanych do uczniów, udał się wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły na krótką konferencję. W świecie nieustannej krytyki nauczycielskiego zawodu, jak balsam brzmiały słowa dostojnego gościa, który docenił trudy pracy nad kształtowaniem intelektualnej formacji młodego pokolenia. Podkreślił zwłaszcza rolę szkoły podstawowej, która, jak sugeruje jej nazwa, stanowi bazę, solidny fundament obywatelskich i ludzkich postaw.

A. Mikołajczyk, M. Mynarska

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika