Get Adobe Flash player

Bronisław Chrobak laureatem XXI edycji nagrody starosty bielskiego im. Ks. Józefa Londzina 2019

Wersja do wydruku

Miło nam poinformować, że pan Bronisław Chrobak nominowany przez samorząd gminy Wilamowice do nagrody starosty bielskiego im ks. Józefa Londzina został zwycięzcą tegorocznej edycji. Gratulacje laureatowi na scenie Bielskiego Centrum Kultury złożyli przedstawiciele gminy Wilamowice z panem burmistrzem Marianem Trelą i przewodniczącą Rady Miejskiej panią Stanisławą Kudłacik na czele. Uroczystość wręczenia tej prestiżowej nagrody odbyła się 8 listopada w Bielskim Centrum Kultury, a po części oficjalnej z koncertem wystąpił zespół Golec uOrkiestra. Gratulujemy Jubilatowi!

Poniżej prezentujemy relację oraz materiał fotograficzny z uroczystości. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureatem tegorocznej XXI edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina został Bronisław Chrobak, nominowany przez samorząd gminy Wilamowice.

Uroczystość wręczenia Nagrody miała miejsce 8 listopada w Bielskim Centrum Kultury. I jak co roku odznaczała się doniosłym charakterem, w przeddzień Święta Niepodległości obchodziliśmy ją z dumą i radością. Starosta bielski Andrzej Płonka witając gości zaakcentował: Bez wątpienia dzisiejsza uroczystość uwrażliwia nas na sprawy społeczne i narodowe. Ożywia pamięć, która ograbia historyczne dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro Ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska wstała, by żyć, wolna wśród wolnych, równa wśród równych, niepodległa.

Spotkanie przy szczelnie wypełnionej sali, z udziałem znamienitych osób: Stanisława Szweda sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posłów na Sejm RP Mirosławy Nykiel, Mirosława Suchonia, senatora RP Andrzeja Kamińskiego, biskupa ordynariusza Romana Pindla, I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza, radnych Rady Powiatu Bielskiego pod przewodnictwem Jana Borowskiego, zastępcy prezydenta Bielska – Białej Piotra Kuci, wójtów i burmistrzów, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń społecznych, XXI edycja Nagrody im. księdza Londzina, rozpoczęła się koncertem Chóru Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.

Jeżeli współcześnie szukamy prawdziwych wzorców patriotyzmu, autorytetów, przykładów bezinteresownej służby dobru wspólnemu, jakim jest silne, sprawne i uczciwe państwo – pamiętajmy o księdzu prałacie Józefie Londzinie, pamiętajmy o dotychczasowych laureatach i nominowanych do tej Nagrody. Wykorzystajmy tę żywą skarbnicę wiedzy i szlachetnych postaw, bo jak pisał nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz – „To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się mądrości uczyć” – mówił starosta Andrzej Płonka.

Werdykt Kapituły odczytała jej przewodnicząca Alina Swieży – Sobel, dyrektor bielskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”, krewna patrona Nagrody.

Tegoroczny laureat jest mieszkańcem Pisarzowic, emerytem, z wykształcenia technikiem elektro – mechanikiem. Aktywną działalność społeczną rozpoczął w 1980 roku w spółdzielni Pracy "Bielsbud" w Bielsku – Białej. Był tam członkiem grupy, która zainicjowała utworzenie Zakładowej Komisji NSZZ Solidarność, od 1981 roku był jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do ogłoszenia stanu wojennego. Po delegalizacji "Solidarności" kontynuował działalność społeczną poprzez udzielanie konkretnej pomocy rodzinom osób internowanych. Równocześnie zajmował się kolportażem w zakładach pracy ulotek i wydawnictw, które były znakiem sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy komunistycznej. Z tego powodu wielokrotnie był zatrzymywany, prześladowany i przesłuchiwany w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku – Białej oraz w Komendzie Powiatowej MO w Żywcu, internowany i przetrzymywany w obozie dla internowanych w Zabrzu Zaborzu. Nigdy nie zgodził się na współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL, ani też nie ujawnił żadnych informacji z działalności konspiracyjnej. Na mocy decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2018 roku Bronisław Chrobak uzyskał status osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie. Po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej do Sejmu prowadzonej przez Komitet Obywatelski na terenie gminy Wilamowice. W wyborach samorządowych w 1990 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 1996 roku należy do Akcji Katolickiej w diecezji bielsko – żywieckiej. Zainicjował i przez wiele lat współorganizował cykliczne edycje Konkursu Pieśni Patriotycznej. Był także inicjatorem i współorganizatorem konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wilamowice", co przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy wizerunku gospodarstw w sołectwach. Swoją postawą zawsze przekazywał wartości społeczne i patriotyczne. Jest otwarty, życzliwy, do wszystkich odnosi się z należytym szacunkiem, gotowy do niesienia pomocy i mający czas dla drugiego człowieka, a przy tym cechuje go ogromna skromność, nie dąży do bycia w centrum. Zawsze zainteresowany sprawami publicznymi, skuteczny mediator, umiejący udzielić fachowej porady, zwłaszcza w zakresie prowadzonych w gminie inwestycji. Dla mieszkańców gminy Wilamowice jego niezłomna postawa jest przykładem wzorowego społecznego i patriotycznego zachowania. Osobiście zaangażowany w przyznanie w 2018 roku przez gminę Wilamowice tytułu Honorowego Obywatela dla śp. pułkownika Wojska Polskiego Mariana Pilarskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku jego pamięci w Pisarzowicach podczas Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

XXI edycję Nagrody im. księdza Londzina uświetnił wspaniały, dynamiczny, dostarczający wiele wzruszeń i radości koncert zespołu Golec’ Orkiestra.

Partnerem uroczystości w tym roku był FCA Poland. Więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Mój Powiat”.

/A. Macher, foto: J. Jesionka/

    

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika