Get Adobe Flash player

Dożynki parafialne w Pisarzowicach AD 2022

Wersja do wydruku

Kobiety pisarzowickie niosą wieniec z kłosów spleciony
żeby rolnika, sadownika, ogrodnika, pszczelarza docenić
parafialne dożynki nadal obchodzić i woli przodków nie zmienić.
Popatrzcie kochani na zebrane plony, ślijcie Panu Bogu dziękczynne pokłony.
Podziękujmy Bogu z wysokiego Nieba, żeby nie zabrakło ni kawałka chleba (...)

W naszej parafii tradycyjnie w bliskości równonocy jesiennej organizowane są dożynki parafialne. W tym roku były 18 września, dziękowaliśmy wówczas Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękowaliśmy także naszym rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i ogrodnikom. A więc ludziom, dzięki którym  tegoroczne plony będą na naszych stołach.

Tradycyjnie, pieśniami o tematyce dożynkowej zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął dożynki parafialne. Następnie w zastępstwie sołtysa członek Rady Sołeckiej  pan Maciej Derbin poprosił księdza proboszcza o odprawienie dożynkowej Mszy świętej dziękczynnej. Poprosił także o poświęcenie chleba, miodu, wina, owoców, kwiatów i ziół, wieniec dożynkowy oraz zboża pod zasiew.

Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek w asyście wikariusza ks. Andrzeja Kuźmy.

Orszak dożynkowy pod ołtarz prowadziła liturgia kościelna, księża oraz poczet sztandarowy naszych pszczelarzy. Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców szli do ołtarza Starostowie Dożynek państwo Lidia i Krzysztof Kubiczkowie-nasi rodzimi ogrodnicy. Kwiaty i zboże pod zasiew niosły dzieci Edytka Kierczak i Filip Puzoń. W zastępstwie sołtysa wsi pan Maciej Derbin z małżonką Lidią i córeczką ofiarowali wino mszalne. Pszczelarze, panowie Jerzy Smolarski i Jan Handzlik jak co roku ofiarowali złociste miody. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji” Teresa Marciniak i Cecylia Puzoń oraz Wiktoria Kierczak i Wiktoria Pałczak, reprezentujące Z.R. „Pisarzowianki”.

W dożynkowym orszaku szli: Członek Zarządu Powiatu Dorota Nikiel, panie dyrektorki Szkoły Podstawowej Lidia Dziubek i przedszkola Grażyna Jurasz, prezes OSP Tadeusz Łaś z małżonką, członkowie Z.R. „Pisarzowianki”, Radni Rady Sołeckiej Pisarzowic oraz Radni Rady Miejskiej Gminy Wilamowice reprezentujący naszą miejscowość Pisarzowice.

W trakcie mszy świętej ks. proboszcz Janusz Gacek w asyście ks. Andrzeja poświęcił piękny bochen chleba, upieczony z tegorocznych plonów przez państwo Renatę i Andrzeja Manda, złociste miody wytworzone przez pszczoły z naszych pisarzowickich pasiek, wino mszalne, kwiaty i zboże pod zasiew, wieniec dożynkowy symbolizujący w tym AD 2022 „Drzewo Życia” (każdego mieszkańca wsi, miast, symbol sytuacji państw w różnych rejonach świata). Poświęcone zostały także tegoroczne symboliczne tegoroczne zbiory. W naszej parafii jest taka tradycja, że dekorację ołtarza dożynkowego stanowią prawie każde gatunki owoców i warzyw, które rosną na naszej pisarzowickiej ziemi. Dekoracja ta wykonana została przez Jadwigę Konrada Kobielus wraz z paniami Anetą Kubiczek i Wandą Adamczyk.

Po Mszy Świętej panie Izabela Puzoń i Zofia Kępka wraz z młodzieżą Roksaną Tobiasz i Filipem Puzoń częstowali wychodzących z kościoła chlebem upieczonym z tegorocznych plonów przez rodzimych piekarzy Renatę i Andrzeja Mandów.

Dożynkowy orszak udał się do Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach. Przewodnicząca KGW-ST przywitała zebranych gości. Szczególnym gościem, był w tym roku minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, który zawitał na zaproszenie zarządu KGW „Strażniczki Tradycji”.

Pani Cecylia Puzoń podziękowała wszystkim współorganizatorom za  kultywowanie w naszej parafii tej jakże  pięknej dożynkowej tradycji. Całość uświetnił swym występem Z.R. „Pisarzowianki”. A przy poczęstunku dożynkowym były śpiewy i wspólna biesiada, którą prowadził akompaniator  zespołu pan Jakub Żemła.

Serdeczne podziękowania Zarząd KGW „Strażniczki Tradycji” kieruje do organizatorów i współorganizatorów dożynek parafialnych w Pisarzowicach, a byli to:

  • Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek z wikariuszem Andrzejem,
  • Rada Sołecka i sołtys Andrzej Nycz,
  • Starostowie dożynek państwo Lidia Krzysztof Kubiczkowie,
  • Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”,
  • Zespół Regionalny „Pisarzowianki” z akompaniatorem Jakubem Żemła,
  • Pszczelarze Koła „Bartnik” z Pisarzowic,
  • Państwo Donata i Adam Gackowie, którzy to byli  sponsorami całej dekoracji płodów rolnych w kościele,
  • Państwo Renata i Andrzej Mandowie właściciele piekarni,
  • Państwo Halina i Jerzy Zemankowie, Aneta i Tomasz Kubiczkowie, którzy użyczyli zboże na dekorację dożynkową,
  • Inne osoby, które to w różnej formie przyczyniły się do tego, by ta piękna tradycyjna uroczystość mogła się odbyć.

Art. Przew. KGW ST - Cecylia Puzoń
Zdjęcia - Tomasz Tobiasz

ZDJĘCIA

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika