Get Adobe Flash player

Dr Jolanta Danek nominowana do nagrody im. księdza Londzina

Wersja do wydruku

Dr Jolanta Danek została przez władze samorządowe Gminy Wilamowice wytypowana do prestiżowej Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina.

Szczegółowa informacja o dr Jolancie Danek zawarta we wniosku o nadanie nominacji do nagrody im. Księdza Józefa Londzina

Jolanta Danek – antropolog kulturowy, etnolog, choreograf, pracownik instytucji kultury – zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, badaczka rodzimego wilamowskiego folkloru jak również historii miasteczka Wilamowice. Od wielu lat zajmuje się popularyzacją w kraju i za granicami niepowtarzalnej kultury osadników flamandzkich, przybyłych na tereny Wilamowic w XIII w. Jest założycielką Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Cepelia Fil –Wilamowice i w tym okresie kieruje Zespołem, będąc jednocześnie kierownikiem artystycznym, choreografem i menadżerem.
W okresie swojej ponad 35-letniej pracy zawodowej poświęciła całe swoje życie i wiedzę rozwojowi kultury na terenie Gminy Wilamowice. Jej liczne publikacje książkowe stanowią nieoceniony wkład w propagowanie niepowtarzalnej kultury wilanowskiej w kraju i poza jego granicami. Prowadzony przez nią Zespół Regionalny występował na scenach całej Europy. Dodatkowo, należy podkreślić, że w trakcie jej pracy zawodowej na terenie Gminy Wilamowice powstało sześć innych zespołów regionalnych, nad którymi pani Jolanta Danek sprawuje opiekę merytoryczną. Ze swojej pasji projektuje i odtwarza dawne stroje dla zespołów regionalnych, którymi się opiekuje. Jest postacią wybitną w zakresie znajomości i propagowania kultury wilamowskiej. 
W tym miejscu warto podkreślić, że swoją pracę naukową (doktorat) także poświęciła rodzimej kulturze opisując fenomen funkcjonowania kultury wilamowskiej. Można by więc powiedzieć, że jest swoistym doktorem kultury wilamowskiej, co jest wyraźnym potwierdzeniem ile temat ten dla naszej kandydatki do nagrody znaczy.
W roku 2012 Jolanta Danek zrealizowała wspólnie z Ministerstwem Kultury Republiki Chorwackiej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, Muzeum Regionalnego Stiepan Gruber w Żupanji Chorwacja oraz Muzeum Slawonii w Osijeku – Chorwacja  Międzynarodową Wystawę „Tradycyjne stroje regionu Żupana –Tradycyjne Stroje ludowe Wilamowic”.
W roku 2017 obchodziła  35 lecie pracy zawodowej oraz 30 lecie działalności kierowanego przez nią zespołu. Na przestrzeni lat wniosła bardzo znaczący wkład w ubogacenie  wielu imprez gminnych, powiatowych, ogólnopolskich oraz zagranicznych. Jej postawa profesjonalnego wsparcia członków zespołów regionalnych zawsze budzi entuzjazm i gwarantuje, że jakość danego występu będzie na najwyższym możliwym poziomie. Stwierdzić także należy, że jest przy tym osobą bardzo otwartą na potrzeby innych i zawsze gotową do pomocy. Łatwo nawiązuje kontakty z innymi i dba o pozytywną i zarazem twórczą atmosferę w każdej grupie uczestników, którą prowadzi lub się opiekuje.
Bez wątpienia jest niekwestionowanym i ważnym autorytetem w zakresie znajomości historii i kultury Wilamowic. Jej biografia ewidentnie potwierdza prawdziwość tego zdania.
Jolanta Danek jest twórczynią i założycielką Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Cepelia FIL- Wilamowice”.  Grupę założyła w roku 1987 roku. Przez te wszystkie lata kieruje zespołem, będąc jednocześnie kierownikiem artystycznym zespołu, choreografem i  organizatorem wszelkich działań związanych z popularyzacją kultury wilamowskiej w kraju i zagranicą.      
Pod jej kierownictwem zespół osiągał coraz wyższy poziom,  czego efektem były i są liczne koncerty krajowe, a także liczne zaproszenia na festiwale i koncerty zagraniczne. Młodzież prezentowała się w wielu krajach Europy takich krajach jak Belgia, Holandia, Litwa, Czechy, Włochy, Szwecja, Chorwacja, Słowacja, Węgry, Francja, Turcja, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra.  Zespół pod kierownictwem pani Jolanty Danek otrzymał w roku 2000 najbardziej prestiżową nagrodę w dziedzinie kultury ludowej: Za wkład w tworzenie kultury narodowej  - Nagrodę Imienia „Oskara Kolberga”Dwukrotnie otrzymał Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej” oraz Srebrny Medal „Zasłużony dla Cepelii”. 
W roku 2007 Zespół pod jej kierownictwem uzyskał certyfikat Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – C.I.O.F.F.

Poza działalnością artystyczną nasza kandydatka do nagrody realizuje liczne działania mające na celu ochronę i popularyzację niepowtarzalnej kultury wilamowskiej, wynikiem czego były liczne nagrania i programy do Telewizji Polskiej  popularyzujące Wilamowice. Wynikiem jej pracy popularyzatorskiej są liczne publikacje książkowe poświęcone historii i kulturze. 
Nominowana (całkiem podobnie jak ks. J. Londzin) zajmuje się gromadzeniem pamiątek kultury materialnej i duchowej związanej z regionem i kulturą ludową Wilamowic. W trakcie swojej wieloletniej pracy wniosła niekwestionowany wkład w popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego miasteczka. Jest autorytetem zarówno w zakresie wiedzy o kulturze regionalnej jak i osobą posiadającą wielkie osiągnięcia w zakresie pracy z młodzieżą. Na przestrzeni lat w zespole tańczyło prawie czterysta młodych osób.
Rozwija ponadto współpracę zagraniczną i jest inicjatorką  wspólnych projektów kulturalnych  takich jak:

 • Projekt pn. „Wilamowskie Śmiergusty” zrealizowany Projekt finansowany przez Gminę Wilamowice w ramach PROW „Wydanie albumu pn. „Śmiergust w Wilamowicach” zrealizowany w 2012
 • Projekt „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice” - wartość projektu 41 900, 00 zł.  POKL Kapitał Ludzki działanie 9.5  
 • Projekt ”Szkolenia 45 +” - projekt Kapitał Ludzki 
 • Projekt „Inicjatywa KGW integruje – wsparcie inkubatora wykorzystuje” realizowany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 • „Człowiek – najlepsza inwestycja” – wdrażanie projektu pt.: „Inkubator – integracja- kontynuacja”, w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 • Realizacja projektu pn.: „Promocja kultury Wilamowskiej poprzez organizację imprezy cyklicznej Śmiergusty Wilamowskie” w ramach unijnego programu Program regionalny, Narodowa Strategia Spójności, Śląskie. Pozytywna energia. 
 • Inicjatorka  działań związanych z podpisaniem i realizacją umów partnerskich Gminy Wilamowice z miastami Słowacji - Rajecké Teplice w 1997 r. oraz Trenčianske Teplice w 1998 r., Czech - Dolní Benešov w 1999 r., Chorwacji - Grad Županja w 2001 r.Klanjec 2009, Klostar Ivanić 2012, Węgier - Kisújszállás w 2002 r.

Ordery i odznaczenia posiadane przez Jolantę Danek:

Publikacje Jolanty Danek:

 • Jolanta Danek, Stary Kościół w Wilamowicach. Wilamowice 2007, ISBN 978-83-925207-0-2
 • Jolanta Danek, Wymysöjer śtytła – miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich Józefa Gary. Wilamowice 2007, ISBN 978-83-925207-4-0
 • Jolanta Danek, Ochronka pod Wezwaniem Św. Anny w Wilamowicach - 100 lat w służbie Bogu i Ludziom, Wilamowice 2008, ISBN 978-83-925207-1-9
 • Jolanta Danek, „Gmina Wilamowice” Folder realizowany w ramach programu PHARE CBC Polska – Słowacja 2003,
 • Jolanta Danek, Katalog stroju wilamowskiego i dywagacji kilka, Wilamowice 2009 ISBN 978-83-925207-8-8
 • Jolanta Danek, Strój Wilamowski, The Wilamowice Folk Costume Wilamowice 2009, ISBN 978-83-925207-9-5
 • Jolanta Danek, Marcin Głuszek, Śmiergust w Wilamowicach 2001-2012, ISBN 978-83-925207-3-3
 • Jolanta Danek, Tradycyjne Stroje Ludowe Wilamowic (Tradicijsko ruho Wilamowic) ISBN 978-83-925207-7-1 – publikacja napisana na potrzeby  wystawy realizowanej przez Miasto Wilamowice, Miasto Żupania- Republika Chorwacka, Muzeum Slawonii – Osijek – Republika Chorwacka.
 • Jolanta Danek, Janja Juzbašić – „Tradičné rúho Županje a Wilamowic” , Rajecké Teplice Republika Słowacka 2015r.
 • Jolanta Danek „Specyfika stroju ludowego w polskiej kulturze na przykładzie miasta Wilamowice”. Współczesne metody zachowania i propagowania stroju ludowego” w: Diedičstvo octowe zachowaj ná Pane.II Żylina -2011 Republika Słowacka
 • Jolanta Danek „Z wilamowskim folklorem przez Europę” Monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” ISBN 978-83-954956-4-9 Wilamowice 2021r.

Jolanta Danek posiada niekwestionowany dorobek zarówno w zakresie pracy artystycznej, pracy z zespołem jak i w zakresie popularyzacji w kraju i za granicami wiedzy o obyczajach, języku i historii ludności zamieszkującej ziemie śląskie ze szczególnym uwzględnieniem kultury Gminy Wilamowice i w pełni zasługuje  do zaszczytnej Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Prałata Józefa Londzina.

 
 

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/bielskidistrict/posts/248239437338205
Ponadto więcej na stronie Powiatu Bielskiego: https://www.powiat.bielsko.pl/aktualnosc-935-nominacje_do_nagrody_im_ksiedza.html

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika