Get Adobe Flash player

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wilamowice

Wersja do wydruku

W dniu wczorajszym w M-GOK odbyła się uroczystość Dnia Edukacji. Dzień 14 października w całej Polsce jest świąteczny dla środowiska oświatowego już od 1972r. W ten sposób świętujemy kolejne rocznice ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14.10.1773 roku z inicjatywy króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN powołał do życia Sejm Rozbiorowy.

Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, rodzice i uczniowie oraz goście, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość, a także podnieśli jej rangę. Gościliśmy Burmistrza Mariana Trelę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Nycza, Przewodniczącego Komisji ds. samorządu, oświaty, kultury, zdrowia i sportu Władysława Carbola, Radnego Powiatu Bielskiego Jerzego Kubika, Wiceburmistrza Stanisława Gawlika, Skarbnika Gminy Zytę Blachurę-Majdak, Sekretarza Gminy Andrzeja Kołtuna, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów przedszkoli niepublicznych, prezesa Klubu Nauczyciela Marię Berezowską, dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, dzieci i młodzież, poczty sztandarowe oraz media. 
Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela złożył nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia, a także pogratulował osiągnięć, sukcesów, wysokich wyników nauczania i podziękował za codzienną rzetelną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy Wilamowice. W czasie uroczystości  pokłoniono się nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty i klientom oświaty czyli uczniom i rodzicom. Złożono gratulacje, podziękowania i życzenia. Gratulacje za sukcesy i osiągnięcia, jakich w poprzednim roku szkolnym było bardzo wiele, podziękowania za codzienną znakomitą działalność nauczyciela-przewodnika dzieci i młodzieży po krainie wiedzy, świata i życia, wysoką jakość i wielkie zaangażowanie. Podziękowanie za wspieranie działalności szkół i przedszkoli skierowano także do szlachetnych, kompetentnych, oddanych, a na co dzień mało widocznych, pracowników administracji i obsługi. Podziękowano także za pilność i systematyczną naukę, zabawę i radość uczniom, młodzieży i dzieciom, którzy są przyszłością Ojczyzny, Europy i świata. Ukłony skierowano również do Rodziców, podziękowano za współpracę ze szkołami i przedszkolami, za mądrość i wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
Podziękowania popłynęły na koniec do władz Gminy Wilamowice, do Pana Burmistrza i jego współpracowników, do Rady Miejskiej i wszystkich instytucji działających na terenie gminy, którzy swoją działalność, autentyczną uwagę i niemałe środki finansowe kierują do oświaty. Wyrażono przekonanie, że inwestowanie w edukację to stwarzanie optymalnych, najlepszych z możliwych warunków do wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, a poprzez te działania niezwykłą dbałość o zrównoważony rozwój i przyszłość Gminy Wilamowice, powiatu, województwa i kraju. Baza oświatowa oraz oferta usług edukacyjnych jest niezwykle bogata dzięki znakomitej działalności władz gminy i przyjaciół oświaty.
Życzenia złożyli zebranym: Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz, Radny Powiatu Bielskiego Jerzy Kubik, Prezes Klubu Nauczyciela Maria Berezowska, przedstawiciele młodzieży – Prezes Kacper Zatorski, Wiceprezesi – Karolina Jagieła i Mateusz Kluczny. Goście życzyli nauczycielom i pracownikom  radości z niesienia kaganka oświaty, permanentnego doskonalenia, życzliwości  i szacunku społecznego, wzajemnego wsparcia, osobistego szczęścia, spełnienia najodważniejszych marzeń, realizacji ambitnych planów i zamierzeń i osobistego szczęścia.
Po wystąpieniach nastąpiła część artystyczna przygotowana przez Panią Jolantę Danek. Zespół Cepelia Fil Wilamowice uświetnił swoim występem uroczystość Dnia Edukacji.
Następnie wprowadzono sztandary szkół podstawowych z Hecznarowic i Pisarzowic, nauczyciele, którzy zdali egzamin złożyli ślubowanie na sztandar i z rąk Burmistrza otrzymali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a także list gratulacyjny.
Podziękowano również pracownikom, którzy w br. przeszli na zasłużoną emeryturę, pogratulowano jubilatom 25 lecia pracy, a także nauczycielom, którzy zdobyli awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego i kontraktowego. Kulminacyjnym punktem były nagrody burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli, a także nagrody dyrektorów dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Gdy uroczystość dobiegła końca, podziękowano wszystkim za przybycie, a pracownikom M-GOK i ZOSIP za zorganizowanie gali i wyrażenie w ten sposób szacunku środowisku oświatowemu.

Kierownik ZOSIP
Bożena Sobocińska

 

 

 

 

 

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika