Get Adobe Flash player

Dziedzictwo lokalne Pisarzowic zachowane!

Wersja do wydruku

Uczniowski Klub Sportowy  im. "PTG Sokół" w Pisarzowicach otrzymał dofinansowanie operacji pn. „Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego Pisarzowic” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Dzięki pozyskanym środkom zostały zakupione instrumenty dla  Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Pisarzowicach oraz wykonano gablotę ekspozycyjną, w której znajdować się będą pamiątki i elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego OSP i sołectwa Pisarzowice.

Gablota ekspozycyjna umieszczona została w sali konferencyjno-regionalnej Gminnego Centrum Działań Twórczych wraz z manekinami  prezentującymi  stroje regionalne. W ramach operacji zakupiono również 8 ram do obrazów, w które zostaną wmontowane prace malarskie wykonane przez dzieci i młodzież szkolną oraz lokalnych twórców regionalnych.

Zakupione instrumenty pozwolą na aktywny rozwój orkiestry i uzupełnią braki instrumentów wśród zapotrzebowania chętnych do nauki.

Działanie to jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, głównie brak możliwości rozwoju orkiestry dętej, brak wspierania młodych talentów i brak miejsc gromadzenia lokalnych śladów przeszłości.

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika