Get Adobe Flash player

FINAŁ KONKURSU POD PATRONATEM BURMISTRZA WILAMOWIC PANA MARIANA TRELI „UCZEŃ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GMINY WILAMOWICE”

Wersja do wydruku

„Wiedza jest dla młodych rozsądkiem, dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą” /DIOGENES/. W dniu 24 czerwca 2015r.  w czasie Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach rozstrzygnięto konkurs ogłoszony we wrześniu 2014r. „Uczeń Roku Gminy Wilamowice".

Uczniowie przez okres całego roku szkolnego startowali w wieloetapowych konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, a Ci którzy otrzymali zaszczytne tytuły laureatów, finalistów lub mistrzów, zostali nominowani do tytułu UCZEŃ ROKU. Olimpijczycy rozsławili dobre imię swoich rodzin, klas, szkół i naszej gminy w powiecie, województwie, kraju a także za granicą.
Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, radni gminy i powiatu, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz władze gminy spotkali się, aby poznać finalistów i laureatów konkursu, który przebiegał pod patronatem Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli. Nagrodzono mądrość, odwagę, wiedzę, kompetencje, umiejętności, systematyczność, pracowitość, talenty, zdolności a także konsekwencję w dążeniu do wytyczonego celu.
A oto finaliści nominowani do tytułu Ucznia Roku:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Martyna Pucka –uczennica SP Dankowice – laureatka ekumenicznego konkursu wiedzy biblijnej „Jonasz”
 2. Karolina Polak - uczennica SP Dankowice – laureatka międzynarodowego konkursu „Mieszkam w Beskidach"
 3. Patrycja Szczepańczyk – uczennica SP Hecznarowice – finalistka powiatowych zawodów lekkoatletycznych, finalistka wojewódzkich zawodów w biegach przełajowych, laureatka gminnego crossu rowerowego, uczestniczka konkursów: Kangur i FOX
 4. Lena Bies – uczennica SP Hecznarowice- laureatka powiatowego konkursu recytatorskiego
 5. Natalia Mączka –uczennica SP Pisarzowice – laureatka powiatowego konkursu ekologicznego „Człowiek a środowisko”, laureatka wojewódzkiego konkursu na plakat propagujący obchody „Międzynarodowego dnia bezpiecznego internetu”, laureatka gminnego konkursu „Wiedzy o Janie Pawle II”, finalistka gminnych konkursów: „Europa nasz wspólny dom”, plastycznego o tematyce pożarniczej,; finalistka i laureatka powiatowych i rejonowych zawodów w mini piłce ręcznej a także mini siatkówce
 6. Jakub Eisenberger – uczeń SP w Pisarzowicach – finalista ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego FOX, finalista ogólnopolskiego konkursu matematycznego Kangur, laureat gminnych konkursów: „Europa nasz wspólny dom” i z języka angielskiego
 7. Daria Gąszcz – uczennica SP Wilamowice – udział w II etapie wojewódzkiego konkursu matematycznego, finalistka w powiatowym konkursie ekologicznym „Człowiek a środowisko”, finalistka ogólnopolskiego konkursu matematycznego Kangur, finalistka powiatowych zawodów w piłce koszykowej, finalistka gminnego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej;
 8. Martyna Markiel – uczennica SP Wilamowice – finalistka międzynarodowego konkursu „Mieszkam w Beskidach”, finalistka powiatowych zawodów w piłce koszykowej, finalistka gminnego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej; laureatka gminnych biegów przełajowych;
 9. Maria Nycz – uczennica SP Stara Wieś – laureatka międzynarodowego konkursu „Mieszkam w Beskidach”, laureatka diecezjalnego konkursu pieśni patriotycznej;
 10. Katarzyna Markiel – uczennica SP Stara Wieś - – laureatka międzynarodowego konkursu „Mieszkam w Beskidach”, laureatka ekumenicznego konkursu wiedzy biblijnej „Jonasz”

  KATEGORIA GIMNAZJA:

 11. Justyna Szymczyk - uczennica Gimnazjum Dankowice – Laureatka gminnego konkursu ortograficznego, laureatka powiatowego konkursu interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy”, laureatka powiatowego konkursu „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej”, laureatka powiatowego konkursu geograficznego, laureatka międzynarodowego konkursu „Mieszkam w Beskidach”
 12. Klaudia Jonkisz - uczennica Gimnazjum Dankowice – laureatka powiatowego konkursu interdyscyplinarnego  „Wielcy Polacy”, laureatka międzynarodowego konkursu „Mieszkam w Beskidach”, laureatka powiatowego konkursu polonistycznego, laureatka międzynarodowego konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”
 13. Ewa Gacek – uczennica Gimnazjum w Pisarzowicach – finalistka powiatowych i gminnych zawodów sportowych
 14. Marcin Matuszyński – uczeń Gimnazjum w Pisarzowicach – udział w konkursach z fizyki, chemii i matematyki, finalista ogólnopolskiego konkursu matematycznego Kangur
 15. Jakub Karcz – uczeń Gimnazjum w Wilamowicach – laureat ekumenicznego konkursu wiedzy biblijnej „Jonasz”, laureat mistrzostw powiatu w tenisie stołowym
 16. Kacper Zatorski – uczeń Gimnazjum w Wilamowicach – prezes Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, aktywny członek stowarzyszenia Wilamowianie, zdał egzamin z języka wilamowskiego na Uniwersytecie Warszawskim, aktywny uczestnik międzynarodowych konferencji „Europejskie i regionalne instrumenty obrony języków zagrożonych” w Sejmie RP, aktywny udział w organizacji międzynarodowej konferencji „Rewitalizacja kultury i języka”, uczestnik międzynarodowego projektu „Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji”, wygłosił wykład w Bibliotece Śląskiej o kulturze i języku wilamowskim.

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Nycz. Finaliści otrzymali tablety z 8 calowym ekranem firmy Ferguson oraz dyplomy gratulacyjne. Nagrody ufundowała Gmina Wilamowice.
Następnie wręczono dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami rodzicom i nauczycielom, którzy wspierali uczniów i dzieci w dążeniu do sukcesów. Bez nich trudno byłoby odnieść sukcesy.
Dyplomy otrzymali rodzice wszystkich finalistów oraz następujący nauczyciele:
Opiekunowie-nauczyciele: Maryla Pająk, Beata Harat, Mariola Gawlik, Małgorzata Mynarska, Szymon Załęski, Alina Kajta-Bożek, Jacek Markiel, Mariusz Kowalczyk, Szymon Szymański, Ks. Dariusz Ludwin, Barbara Więzik, Anna Mączka, Ireneusz Rojczyk, Agnieszka Kania, Małgorzata Kubiczek, Gabriel Kinio, Agnieszka Michałek, Sandra Słowik, Teresa Mach-Orzech, Andrzej Czekaj, Robert Warot, Ks. Paweł Tomala, Anna Kamińska, Iwona Handzlik, Bożena Motyka.

Kiedy atmosfera była już bardzo napięta, a emocje osiągnęły szczyt - patron konkursu Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela ogłosił wyniki konkursu, czyli podał do publicznej wiadomości LAUREATÓW, CZYLI zdobywców zaszczytnego tytułu „UCZEŃ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GMINY WILAMOWICE”.
Pan Burmistrz wygłosił formułę:
„UROCZYŚCIE OGŁASZAM, ŻE ZWYCIĘZCĄ – LAUREATEM KONKURSU, A TYM SAMYM  UCZNIEM ROKU 2014/2015 GMINY WILAMOWICE W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZOSTAJE: NATALIA MĄCZKA UCZENNICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PISARZOWICACH, A ZWYCIĘZCĄ – LAUREATEM KONKURSU I ZDOBYWCĄ TYTUŁU UCZEŃ ROKU 2014/2015 GMINY WILAMOWICE W KATEGORII GIMNAZJÓW ZOSTAJE: KACPER ZATORSKI UCZEŃ GIMNAZJUM W WILAMOWICACH.”
Burmistrz i Przewodniczący wręczyli laureatom ZŁOTE PIÓRA ORAZ STATUETKI „UCZEŃ ROKU” a także DYPLOMY.
Na zakończenie uczennica Natalia Mączka w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała patronowi konkursu, sponsorom i organizatorom za docenienie sukcesów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Gratulacje organizatorom złożyli także nauczyciele. Radość swoją wyrazili wszyscy uczniowie, którym bardzo podobały się prezenty. Zgromadzeni na sesji radni i goście gorącymi brawami nagrodzili finalistów, laureatów, nauczycieli, i rodziców.
Do nagrodzonych swoje słowa skierował Pan Burmistrz, który złożył wyrazy uznania, życzenia dalszych sukcesów, a także poprosił, aby po ukończeniu najznakomitszych uczelni świata uczniowie wrócili do Gminy Wilamowice, aby tutaj pracować, żyć i działać na rzecz zrównoważonego permanentnego rozwoju.
We wrześniu ogłosimy znowu konkurs „Uczeń Roku Szkolnego 2015/2016 Gminy Wilamowice”, do udziału w którym już dzisiaj zapraszamy. Jesteśmy przekonani, że w czerwcu poznamy więcej niż w tym roku finalistów, laureatów i mistrzów, czego uczniom, nauczycielom, rodzicom i sobie życzymy. Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz obejmie patronatem konkurs, a fundatorów nagród nie zabraknie wśród samorządowców, przedsiębiorców i przyjaciół młodzieży. Wiemy, że inwestowanie w dzieci i młodzież
to inwestowanie w przyszłość gminy, powiatu, województwa i kraju.

Bożena Sobocińska – kierownik ZOSIP

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika