Get Adobe Flash player

Gimnazjum w Dankowicach uzyskało tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY!

Wersja do wydruku

Od października 2012r. do marca 2013r. Gimnazjum w Dankowicach uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie. Ideę programu konkursowego wsparł Komitet Honorowy, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i  Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików. Zasadniczym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości  szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród uczniów, w szkole, w domu, w miejscach użyteczności publicznej.  „ Gratulując Państwu tytułu Bezpiecznej Szkoły” wyrażamy najwyższe uznanie za zaangażowanie Państwa w trudne do przecenienia przedsięwzięcie, jakim okazał się konkurs Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń. To wielki wkład w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego, obrony przed patologiami”.

Dla małej, szkolnej społeczności udział w powyższym przedsięwzięciu był nie lada wyzwaniem. Projekt składał się z 10 obszernych zadań, realizowanych przez nauczycieli, zaproszonych ekspertów oraz wszystkich uczniów uczestniczących w każdym zadaniu.

Oto wykaz zadań zrealizowanych w trakcie trwania programu:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Nie sposób opisać doświadczeń i wrażeń towarzyszących każdemu spotkaniu, warsztatom, debatom, konkursom itp. Uczniowie posiedli ogrom wiedzy na temat bezpieczeństwa, zagrożeń, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, prawnych aspektów przestrzegania i łamania prawa, kultury osobistej czy relacji międzyludzkich. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą umieli czerpać z tego skarbca informacji i  umiejętności, postępować w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz  budować związki oparte na prawidłowych, zdrowych relacjach społecznych.

Zadania te realizowane były w różnorodny sposób.

W ramach punktu 8 – „Nie jesteś sam” uczniowie spotkali się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach, którzy przeprowadzili ciekawe warsztaty na temat gdzie i jak szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Kontynuacją warsztatów były zajęcia plastyczne, w czasie których uczniowie różnymi technikami malowali  plakaty informacyjne „Gdzie szukać pomocy”.

W ramach punktu 4 – „ Tytoń, narkotyki, dopalacze, jak się przed tym bronić uczniowie m.in. wzięli udział w warsztatach na temat asertywności, przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego.

Punkt 2 zrealizowany został w formie konkursu interdyscyplinarnego. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)? Na to pytanie uczniowie odpowiadali w formie plastycznej, literackiej, muzycznej, ceramicznej, informatycznej. Konkurs zmotywował do refleksji na temat relacji między ludźmi, panowania nad emocjami, przemocy, która niejednokrotnie przenika w nasze życie, niszcząc więzi rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie.  Prace plastyczne, literackie i ceramiczne zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie.

Ciekawym wydarzeniem w ramach punktu 3 był cykl zajęć  przeprowadzonych przez przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej p. Piotra Kozieła, który prezentując doświadczenia chemiczne uczył młodzież jak reagować w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Jesienią 2012 r. na wysokości zadania stanęła Młodzieżowa Drużyna OSP, której członkowie – uczniowie gimnazjum – w ramach akcji „ Manewry Gimnazjalne”  przeprowadzili interesujące zajęcia m.in.  z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie 7 „Mój przyjaciel jest inwalidą” uwrażliwiło uczniów  na  trudności z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, a jednocześnie uzmysłowiło jak wiele można osiągnąć dzięki pracowitości i odwadze.

Z kolei w  zadaniu  4Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” został poruszony temat relacji chłopcy-dziewczęta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów zajęcia na temat dojrzałości seksualnej, a także konkurs  na „Dżentelmena Szkoły”. Również zrealizowana została impreza szkolna „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".

Zadanie 9 to spotkanie z kuratorem sądowym, który uświadamiał młodzieży konsekwencje prawne łamania prawa przez nieletnich oraz opowiadał o specyfice i trudach swojej pracy.

W ramach zadania 10 uczeń wykonał edukacyjny film – prezentację „Wpływ komputera na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka”, z którą zostali zapoznani wszyscy uczniowie szkoły oraz rodzice.

To tylko niektóre z działań podjętych przez szkołę w ramach konkursu. Otrzymanie tak prestiżowego certyfikatu „BEZPIECZNA SZKOŁA” jest uwieńczeniem wieloletnich, licznych działań wychowawczych i profilaktycznych, których efektem jest przyjazna uczniom atmosfera, poczucie bezpieczeństwa i kompetentna pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika