Get Adobe Flash player

Gminne obchody XV rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wersja do wydruku

1 maja 2004 roku Rzeczpospolita Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. By uczcić to bardzo ważne w najnowszej historii Polski wydarzenie, w naszej gminie 8 maja odbył się uroczysty Sejmik Uczniowski Gminy Wilamowice. Organizatorem sejmiku była Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Hecznarowicach. Z uwagi na warunki lokalowe hecznarowickiej placówki oświatowej uroczystość odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach.

Przewodnim tematem sejmiku było zagadnienie „Młodzież polska na europejskim rynku pracy”. Gośćmi honorowymi sejmiku byli: pan Burmistrz Marian Trela, pan Europoseł Jan Olbrycht,  pani Dziekan Wydziału Finansów Technologii Informatycznej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Elżbieta Rak-Młynarska, Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli pani Bożena Sobocińska. Radnych gminy reprezentowali: pani Urszula Kucharska (przewodnicząca Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu), Michał Sztafiński (wice-przewodniczący Rady), pani Sołtys Hecznarowic Beata Nycz oraz dyrektorzy szkół Gminny Wilamowice - Lidia Dziubek, Mariola Mitoraj, Dorota Foltan, Genowefa Lisewska i Maciej Żarski. Na widowni zebrali się delegaci Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice na czele z jego prezesem Dominkiem Wojtachem oraz uczniowie szkół Gminy Wilamowice, uczestnicy XV edycji Gminnego Konkursu „Europa-nasz wspólny dom” wraz ze swoimi nauczycielami. Zebranych przywitał dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pan Maciej Żarski, a następnie  zaprosił na krótką część artystyczną przygotowaną przez jego uczniów. Piotr O’Rourke i Łukasz Dawidziuk zaprezentowali „Listy z przeszłości czyli średniowieczne początki integracji europejskiej”, a następnie uczennica Zuzanna Nycz uroczyście odśpiewała hymn Unii Europejskiej „Odę do radości”. W drugiej części naszej uroczystości głos zabrali: pan Burmistrz Marian Trela, omawiając XV-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy Gminy Wilamowice, pani Dziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Elżbieta Rak-Młynarska, prezentując wykład „Młodzież polska na europejskim rynku pracy” oraz pan europoseł Jan Olbrycht, opisując zebranej młodzieży i gościom prace europarlamentu. Jego wykład zakończył drugą cześć naszej uroczystości. W trzeciej części pan Burmistrz Marian Trela wraz z panem Europosłem Janem Olbrychtem wręczyli pamiątkowe narody i puchary podsumowujące XV gminny konkurs „Europa-nasz wspólny dom”. Puchar za zwycięstwo w konkursie otrzymała Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach, drugie miejsce - Szkoła Podstawowa w Wilamowicach, trzecie-Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach. 
Na zakończenie sejmiku pan dyrektor Maciej Żarski podziękował nauczycielom SP Hecznarowice za organizację imprezy, a szczególnie pani Annie Markiel, dobremu duchowi i koordynatorowi XV edycji konkursu „Europa-nasz wspólny dom”. Spotkanie zakończył poczęstunek sfinansowany przez Radę Rodziców SP Hecznarowice, za co Radzie Rodziców bardzo dziękujemy.
Kończąc nasz sejmik, pan burmistrz zadeklarował, że po wyborach europejskich, na jesieni, zgodnie z wcześniejszą wilamowską tradycją, będzie współfinansował wycieczkę do Brukseli, a pan europoseł obiecał, że pomoże w zorganizowaniu zwiedzania Europarlamentu - z zastrzeżeniem, że przed nami 26 maja, euro wybory i od wyborców zależy, czy nadal będzie europarlamentarzystą. Pożyjemy, zobaczymy. Demokracja ma swoje prawa, ale i tak trzymamy za słowo.
Część literacka konkursu zaowocowała niezwykle interesującymi tekstami napisanymi przez naszych ósmoklasistów. Poniżej prezentujemy jedną z najciekawszych prac.

Maciej Żarski

Spojrzenie młodych na Europę

Bardzo często do uszu młodych ludzi docierają informacje na temat tolerancji. Moim zdaniem drzwi Europy powinny być otwarte dla każdego, niezależnie od koloru skóry, płci, czy rasy.
Internet „bombarduje” nas rasistowską treścią, opartą na stereotypach związanych z daną narodowością. Tolerancja i równość - tego powinniśmy być uczeni w szkołach, a ludzie, którzy są od nas starsi, mądrzejsi i mają większy bagaż życiowych doświadczeń, a oprócz tego działają publicznie na arenie międzynarodowej, kształtują w nas pewne wartości.
Otwarte drzwi Europy są przede wszystkim szansą dla ludzi na życie w dobrych i godnych warunkach. Nikt nie zasługuje na dyskryminację. Niestety są kraje, w których  kobiety nie posiadają praw. Czy one nie są ludźmi?
Sądzę, że wielu z nas boi się nieznanego, dlatego nie chcemy otwierać drzwi. Jest to (oczywiście) zgodne z ludzką naturą. Strach. Możemy myśleć, że zamknięcie się przed światem uchroni nas przed katastrofami, wojnami lub problemami, których wszyscy unikamy. To zgubne myślenie. Pragniemy spokoju i życia bez zastanawiania się nad tym, co „włożymy do garnka”; ale czy ta postawa nie jest egoistyczna?
Czy boisz się podać rękę pochodzącemu z odległych wschodnich, czy południowych krain człowiekowi?
Nie każdy muzułmanin jest zły. Tak, jak nie każdy Polak jest dobry. Skoro Polska ma tak wielki wpływ na Europę, jak przedstawiają to w telewizji, to dlaczego nie sprzeciwimy się nienawiści i dyskryminacji?
Żyjemy w czasach, w których wiele spraw jest zależnych od internetu. Mogę więc sądzić, że media społecznościowe ogromnie wpływają na nasze spojrzenie na świat i drugiego człowieka.
Może w momencie otwarcia drzwi otworzą nam się oczy.
Niestety, według niektórych powinny być one zamknięte, by chronić innych. To znaczy, że nie wszyscy zasługują na wkroczenie do Europy. Jeżeli jednak nie pozwolimy im wejść, to nigdy nie dowiemy się, kim są naprawdę. Wydaje mi się, że za wieloma z tych ludzi, którzy potrzebują teraz naszej pomocy, kryją się dobrzy, wartościowi i piękni duchowo zjadacze chleba. Jednak większość z nas się obawia. Boimy się, że stanie nam się krzywda.
Sądzę, że Europa, mimo obaw, powinna być otwarta. Oprócz tego, że staniemy się dużo bardziej tolerancyjni, poznamy nową kulturę, zwyczaje i tradycje, które ludzie przywiozą ze sobą. Jak opowiadała pewna pisarka; „Był chłopiec, dla którego domem był cały świat”. Nie twierdzę, że wszyscy powinniśmy być jednolici, wyznawać tę samą religię, ubierać się tak samo, myśleć w określony sposób. My powinniśmy „być” dla innych ludzi, bo inaczej daleko nie zajdziemy. Powinniśmy „chcieć” każdego człowieka i pomóc mu, gdy tego potrzebuje.
Otwarte drzwi Europy są czasami ostatnią nadzieją. „Kołaczcie, a otworzą wam”. „Szukajcie, a znajdziecie” - swój dom.

Uczennica ZSP Hecznarowice 
A.P.


Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika