Get Adobe Flash player

Gratulacje dla laureata ze SP w Pisarzowicach

Wersja do wydruku

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach może poszczycić się w bieżącym roku szkolnym wieloma osiągnięciami swoich uczniów, jednak w chwili obecnej należy wymienić ucznia klasy 6a Michała Wronkę, który uzyskał tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki z elementami przyrody, organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs przeprowadzany był w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Uczestnictwo w kolejnych etapach uwarunkowane było uzyskaniem odpowiedniej ilości punktów w poprzednich eliminacjach. Uczestnicy finału mogli uzyskać tytuł finalisty, a po uzyskaniu co najmniej 90% punktów, tytuł laureata.
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku , co w konsekwencji dla Michała oznaczało zwolnienie z przystąpienia do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów i uzyskanie z tego sprawdzianu najwyższego wyniku. Równocześnie na podstawie tych samych przepisów prawa uczeń z tytułem laureata tegoż konkursu przedmiotowego otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, z czym zgadzają się i w pełni aprobują nauczyciele uczący Michała i pomagający w przygotowaniu do konkursu: pani mgr Halina Zbijowska – Nikiel oraz pani mgr Barbara Więzik.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Społeczność Uczniowska gratuluje Michałowi zasłużonego sukcesu i życzy dalszego pogłębiania swojej wiedzy w naukach matematyczno-przyrodniczych.

  Dyrektor szkoły

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika