Get Adobe Flash player

II Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Wersja do wydruku

Koło Gospodyń Wiejskich ”Strażniczki Tradycji” z Pisarzowic wzięło udział w II Edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.

Organizatorem Konkursu dla „Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” była Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs był z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP i objęty został jej Honorowym Patronatem.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczestnikami Konkursu mogły być Koła Gospodyń Wiejskich:

1) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.);

2) działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491);

3) stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nasze Koło po weryfikacji wstępnej oraz weryfikacji merytorycznej dostało się do etapu wojewódzkiego. Z czego jesteśmy dumne, że udało się nam dojść do szczebla wojewódzkiego.

Nasza aktywność  Koła w  2021 roku (co było brane pod uwagę), była bardzo duża, mimo że wiele działań było odwoływanych z powodów pandemicznych.

Z tego miejsca chcę podziękować Jakubowi Żemle za pomoc w przesyłaniu na Konkurs materiału audiowizualnego.

Z pewnością nie będziemy poddawać się i wystartujemy w III Edycji Konkursu, zwłaszcza, że  byliśmy nieliczną grupą z całej Polski, która reprezentowała Koła Gospodyń Wiejskich działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Serdecznie dziękujemy inicjatorce - Małżonce Prezydenta RP Agacie Kornhauser-Duda za umożliwienie pokazania działalności Kół Gospodyń Wiejskich i Organizatorowi Kancelarii Prezydenta RP.

Przew. KGW „Strażniczki Tradycji” C. Puzoń

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika