Get Adobe Flash player

II Sesja II roku kursu Kierowniczej Kadry Rezerwowej Oświaty Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W dniu 26 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Dankowicach w "Zielonej pracowni" pod nazwą Kuźnia Młodych Talentów odbyła się II Sesja II roku kursu Kierowniczej Kadry Rezerwowej Oświaty Gminy Wilamowice (KKR). Pracownia została sfinansowana ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach dzięki staraniom pani dyrektor Doroty Foltan przy wsparciu Gminy Wilamowice. W dniu 15 października 2021 roku pracownię uroczyście przekazano do użytku.

Uczestniczyły w niej aktywnie wicedyrektorki, nauczycielki szkół/zespołów/przedszkoli oraz pracownicy administracji i obsługi. Gośćmi sesji byli sekretarz Gminy Wilamowice pan Andrzej Kołtun, który reprezentował burmistrza Wilamowic pana Mariana Trelę, pani Dorota Foltan - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dankowicach oraz pani Bożena Sobocińska - kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice.

Spotkanie rozpoczął pan Andrzej Kołtun sekretarz Gminy Wilamowice, przywitał się z uczestnikami sesji i podziękował za chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Następnie pani Bożena Sobocińska omówiła temat: "Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw samorządowych) w Polsce". Uczestnicy KKR zostali podzieleni na grupy i aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Omówiono tematy: definicja gminy, zadania gminy, jednostki organizacyjne gminy i jednostki pomocnicze gminy, typy gmin, organy gminy i ich zadania, źródła dochodów gminy.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Uczestnicy poszerzyli swoje doświadczenie, kompetencję i umiejętności. Następna sesja KKR odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi, a jej tematem będzie "Dyrektor szkoły w roli pracodawcy".

Anna Góra

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika