Get Adobe Flash player

IX Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W dniu 15 czerwca odbyła się IX Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice (SUGW).

Prezes Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice przywitała zaproszonych gości, przedstawiła porządek obrad, który został zatwierdzony przez Delegatów Sejmiku. Kolejnym punktem było rozstrzygnięcie konkursu Uczeń Roku Szkolnego 2021/2022, wręczenie nagród, dyplomów laureatce, finalistom, rodzicom oraz nauczycielom. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego w Dankowicach oraz przemówienie Patrona Konkursu – Burmistrza Wilamowic. W następnym punkcie odbyło się podsumowanie działalności Sejmiku Uczniowskiego podczas, którego nastąpiło przypomnienie zagadnień poruszanych na kolejnych sesjachw ciągu roku szkolnego 2021/2022:
IX/2021 - Poznajmy się, X/2021 – Dzień Edukacji Narodowej, Społeczeństwo, XI/2021 – Sport to zdrowie, zdrowy styl życia, XII/2021 – Wynalazki, I/2022 – Pasje, hobby, II/2022 – Historia Gminy Wilamowice, III/2022 – Ekologia, flora, natura. Dbajmy o planetę, IV/2022 – Ochotnicza Straż Pożarna, V/2022- Przyroda, pszczelarstwo w Gminie Wilamowice. Po podsumowaniu delegaci jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 1/2021/2022 Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice z dnia 31 maja 2022 w sprawie: Ochrony pszczół i wsparcia pszczelarzy na terenie Gminy Wilamowice i Powiatu Bielskiego. Uchwałę przekazano Przewodniczącej Rady Miejskiej, Burmistrzowi Wilamowic, Radzie Powiatu Bielskiego oraz Zarządowi Powiatu.
Na zakończenie IX SESJI SUGW wręczono delegatom i opiekunom certyfikaty i podziękowania za aktywną działalność uczestników społeczeństwa obywatelskiego. Podziękowania za wspieranie działalności sejmiku wręczono także Burmistrzowi Wilamowic oraz Radzie Miejskiej. Po czasie przeznaczonym na dyskusję i składanie wniosków zakończono IX Sesje Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice w roku szkolnym 2021/2022. Sesję przygotowała i prowadziła Prezes sejmiku Joanna Kozieł.

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika