Get Adobe Flash player

Jasełka w wykonaniu ZS w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Tradycyjnie jak każdego roku uczniowie Zespołu Szkół w Wilamowicach przygotowali Jasełka, które zostały wystawione 19 stycznia 2014 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowicach.     

W tegorocznych Jasełkach przeplatała się przeszłość z teraźniejszością, dlatego też w szopce znalazły się: komputer, telewizor, odtwarzacz mp4 i zabawki. Podczas wędrówki do Betlejem dzieci wraz z pasterzami przeżywały narodzenie Jezusa i zrozumiały, że w życiu nie są ważne rzeczy materialne, ale dobroć, miłość i pokój, które przynosi Syn Boży. W ostatniej scenie do żłóbka przybyli przedstawiciele naszej miejscowości, przynosząc Nowonarodzonemu Jezusowi troski o szkołę, miejscowość i postanowienia na przyszłość. Byli wśród nich: ks. Proboszcz, ks. Wikary, Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezes GS, Prezes Banku Spółdzielczego, Prezes OSP, Dyrektor M- GOK-u, Dyrektor szkoły i uczniowie. Widowisko jasełkowe było barwne, wzruszające, a chwilami żartobliwe. Miało piękną oprawę muzyczną w postaci kolęd i pastorałek. Zostało ciepło przyjęte, o czym świadczyły burzliwe oklaski licznie zgromadzonej publiczności. Przedstawienie  zakończyło się słowami Anioła:              

„W zgiełku tego świata brakuje radości. Ciepło i miłość z Dzieciną zagości. A to rzecz ważniejsza i radośniejsza, Niż wielkie bogactwo i władza największa! Niczym jest wszelkie na Ziemi rządzenie. Więc czas już wielbić Boga z narodzeniem”. Niechaj będą one przesłaniem dla wszystkich.

 

Przygotowanie tegorocznych Jasełek wymagało  trudu i zaangażowania wielu osób. Serdecznie dziękujemy:

- OSP za udostępnienie sali

- p. Tomaszowi Schneider za przygotowanie oprawy muzycznej i nagłośnienia

- Radzie Osiedla w Wilamowicach za wsparcie finansowe

- M - GOK za wypożyczenie kurtyn, mikrofonów i urządzenia do wytwarzania pary

- p. Rafałowi Sznajder za udostępnienie  reflektorów

- Siostrom Służebniczkom za wypożyczenie rekwizytów

- p. Dorocie Formas za uszycie strojów

- p. Bogumile Mynarskiej - Zarudzkiej i p. Irenie Grzybowskiej za napisanie tekstów do ostatniej sceny Jasełek

- p. Małgorzacie Kozieł - Noworyta za namalowanie elementów dekoracji

- p. Markowi Danek za wykonanie zdjęć

- panom A. Dusik, K. Biesik, J. Nowak za pomoc w przygotowaniu dekoracji

- Dyrekcji Zespołu Szkół

- Radzie Rodziców za słodki poczęstunek

- Rodzicom dzieci biorących udział w Jasełkach

- dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół za wyjątkowe zaangażowanie w przedstawienie.

Dziękujemy wszystkim gościom i mieszkańcom Wilamowic za wspólne kolędowanie.

 

więcej zdjęć w galerii: http://mgok.wilamowice.pl/tresc/jase-ka-w-wykonaniu-zs-w-wilamowicach-19012014

                                                                                                                             Nauczyciele: A. Dusik, R. Nowak, B. Biesik, B. Pawińska, I. Grzybowska  

      

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika