Get Adobe Flash player

Jubileusz 65 - lecia KGW w Dankowicach

Wersja do wydruku

13 kwietnia 2013 r. panie z Dankowic świętowały Jubileusz 65-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. W pięknie udekorowanej Sali OSP zebrało się wielu zaproszonych gości oraz członkinie KGW i ich mężowie.

/zdjęcia z uroczystości zamieszczono w galerii/

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Krawczyk - Prezes WZRKiOR w Katowicach, Łucja Krutak - Wiceprzewodnicząca WRKGW w Katowicach, Grzegorz Szetyński - Wicestarosta Bielski, Stanisław Pięta - członek Zarządu Powiatu, Stanisław Gawlik - Zastępca Burmistrza Gminy Wilamowice,Ksiądz Proboszcz Józef Jakubiec, Ksiądz Wikariusz - Dawid Szewczyk, Jerzy Kubik - Radny Powiatowy, Danuta Kożusznik - Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej, Antonina Górna - Przewodnicząca Rady Kobiet, Marta Turotszy - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w B-B, Ewa Sakowska - Prezes Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej, Stanisław Nycz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach, Zdzisław Sordyl - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierza Grzywa - Radny Rady Miejskiej, Zyta Blachura – Majdak - Skarbnik Gminy, Tomasz Królicki - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, Józef Gawlik - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Sch”, Aleksander Nowak -Dyrektor M-GOK, Jolanta Danek - Zastępca Dyrektora M-GOK, Stanisław Garstka - V-ce Prezes OSP, Andrzej Sadlok - Prezes LKS „Pasjonat” i V-ce Prezes - Jan Bieszczad, Kazimierz Kamiński - Prezes Kółka Rolniczego i TMD wraz z członkami Zarządu KR i Komisji Rewizyjnej, Małgorzata Obstarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej, Dorota Foltan - Dyrektor Gimnazjum w Dankowicach, Józef Obstarczyk - Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy OSP, Stanisław Bieroński - właściciel firmy Hornet, Tadeusz Grzywa - Sołtys wsi Dankowice wraz z członkami Rady Sołeckiej Tadeuszem Kozłem, Stanisławem Marklem, Andrzejem Dyrdoniem i Eugeniuszem Stańko. Wśród gości zaproszonych były także koleżanki „z branży” czyli wszystkie przewodniczące Kół Gospodyń działających w naszej gminie wraz z delegacjami.

Jubileusz był okazją do przedstawienia historii koła, a o obecnej działalności KGW można było dowiedzieć się podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez przewodniczącą przy wydatnej pomocy ucznia Gimnazjum Pawła Błaszczaka.

Jubileusz był też okazją do wyróżnienia członkiń, które z rąk Prezesa RZRKiOR w Bielsku-Białej pani Danuty Kożusznik oraz przewodniczącej Rady Kobiet pani Antoniny Górnej otrzymały „Ordery Serca Matkom Wsi”, „Zasłużony dla Kółek Rolniczych”, wpisy do księgi zasłużonych dla KR oraz listy gratulacyjne. Całość imprezy uświetnił występ zespołu tanecznego Gimnazjum im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich oraz zespołu „Dankowianie”. Impreza przebiegała w miłej, pogodnej atmosferze, było mnóstwo życzeń, kwiatów, a toast został wzniesiony za zdrowie, pogodę ducha i siły do dalszej pracy społecznej. Wspólna zabawa przy skocznych melodiach kapeli trwała do późnych godzin nocnych.

Historia KGW w Dankowicach

KGW w Dankowicach powstało z inicjatywy Ludmiły Kalicińskiej w 1932 roku, jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił wszelką działalność i koło przestało pracować. Po wojnie w maju 1947 roku zostało reaktywowane. Z zapisów dowiadujemy się, że na pierwsze zorganizowane zebranie przyszło 12 kobiet, z kolei do koła zapisało się 8 członkiń. Widząc w organizacji perspektywę poprawy swego bytu, gospodynie w pierwszym rzędzie zaczęły organizować różnego rodzaju kursy. Poprzez szkolenia rolnicze podnosiły swe wiadomości pod względem uprawy warzyw, roślin i hodowli. Sprowadzały dla członkiń nasiona do siewu, pisklęta do chowu. Poznawały kraj poprzez organizowanie licznych wycieczek. Corocznie organizowano dożynki, poprzez które podtrzymywano tradycje w słowie, pieśni i strojach. Wspólna praca dawała im wiele satysfakcji. Po całodziennym wysiłku w polu i zagrodzie, wychowywaniu dzieci znalazły jeszcze siłę na organizację przedstawień, próby, które odbywały się bardzo często nocami. Pierwsze do pracy w czynach społecznych stawały kobiety – przy budowie dróg, boiska, szkoły, ośrodka zdrowia. Główną inicjatorką i motorem do wszystkich tych działań była pierwsza założycielka i przewodnicząca do ostatnich swoich dni Pani Jadwiga Domasik. Była i będzie dla nas wzorem do naśladowania, uczyła nas młodszych pracy społecznej. W chwili obecnej Koło Gospodyń liczy 60 członkiń. W roku 1996 funkcję przewodniczącej objęła Aniela Stańko i sprawuje ją po dzień dzisiejszy.

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika