Get Adobe Flash player

Kalendarz imprez kulturalnych oraz wyjazdów grup artystycznych działających przy M-GOK planowanych do realizacji w 2018 roku

Wersja do wydruku

STYCZEŃ

 • 13.01. - Obchody 200 - lecia nadania praw miejskich miastu Wilamowice
 • 20.01. - Jubileusze Pożycia Małżeńskiego
 • 21.01. - Koncert Orkiestry Dętej w Wilamowicach
 • 26.01. - Spotkanie Animatorów i Pracowników Kultury Gminy Wilamowice
 • 28.01. - Spotkania Kolędnicze Zespołów Regionalnych powiatu bielskiego

LUTY

 • 3.02. - VIII Spotkania Zespołów Regionalnych Gminy Wilamowice
 • 9.02. - Koncert Jubileuszowy Zespołu Regionalnego Cepelia Fil Wilamowice
 • 10.02. - Jubileusz XXX-lecia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice”
 • 23-25.02. - Dzień Języka Ojczystego (organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Gminy Wilamowice)

KWIECIEŃ

 • 15.04. - Jubileusz 70 - lecia KGW w Starej Wsi

MAJ

 • Wyjazd Orkiestry Dętej z Wilamowic na Hudebni Jaro do Dolnego Beneszova

CZERWIEC

 • 1-2.06. - Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice dofinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” . W ramach tego dofinansowania wydana zostanie publikacja oraz produkty promocyjne prezentujące dziedzictwo kulturowe gminy Wilamowice
 • 2-3.06. - Wilamowskie Śmiergusty dofinansowane z programu INTERTREG V-A Republika Czeska - Polska poprzez Stowarzyszenie „Euroregion Beskidy”
 • VIII Gminny Rajd Rowerowy pod patronatem Burmistrza Wilamowic Mariana Treli

LIPIEC

 • 7.07. - Lipcowe Biesiadowanie w Hecznarowicach
 • 28-29.07. - X Biesiada Fundacji „Krzyż Dziecka” w Pisarzowicach
 • 28-29.07. - Święto LKS Pasjonat w Dankowicach

SIERPIEŃ

 • (I tydzień) - Współorganizacja lotnej premii w Wilamowicach podczas 75. Tour de Pologne
 • Sierpień/Wrzesień - Wystawa plenerowa na rynku w Wilamowicach poświęcona Miastu Wilamowice (organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”)

WRZESIEŃ

 • Wystawienie sztuki teatralnej przez grupę teatralną Stowarzyszenia Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie” w języku wilamowskim
 • Wyjazd chóru parafialnego z Pisarzowic do Dolnego Beneszova na Spotkanie chórów miast partnerskich
 • 1.09. - Impreza integracyjna - Piknik Rodzinny dla mieszkańców Wilamowic  
 • 2.09. - Dożynki Gminne w Wilamowicach
 • Wrzesień - październik - Festiwal Kultury Wszelakiej  Pisarzowice - Wilamowice w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020
 • Wrzesień - grudzień - „Wilamowice Moja Mała Ojczyzna” cykl konkursów dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Wilamowicach

PAŹDZIERNIK

 • 27.10. - 20-lecie Zespołu Regionalnego Pisarzowianki

LISTOPAD

 • 17.11. - 50-lecie KGW Wilamowice
 • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wydanie i promocja monografii „Wilamowice w latach 1818 – 2018”

GRUDZIEŃ

 • Jarmark Bożonarodzeniowy w Wilamowicach i Pisarzowicach