Get Adobe Flash player

KOMUNIKAT Z DNIA 2 CZERWCA 2020 R. - DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH/KLUBIE DZIECIĘCYM

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo – Rodzice Przedszkolaków i Dzieci z Klubu Dziecięcego „Karol”.

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 planowany jest w przedszkolach/klubie dziecięcym wg następującego harmonogramu:
1. Od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2020 r.
a) Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach, ul. Św. Marcina 2;
b) Przedszkole Publiczne w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 25;
c) Klub Dziecięcy „Karol” w Pisarzowicach, ul. Św. Floriana 24.
2. Od dnia 3 sierpnia do dnia 28 sierpnia 2020 r.
a) Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach, ul. Stawowa 8;
b) Przedszkole Publiczne w Wilamowicach, ul. Rynek 14.
Wnioski do pobrania na stronach internetowych przedszkoli/klubu dziecięcego.
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny trwać będzie od 2 czerwca 2020r. do 15 czerwca 2020 r.
Wnioski wraz z załącznikiem dotyczącym informacji  o upoważnieniu do odbioru dziecka proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola,  do którego zgłaszacie Państwo dziecko lub sekretariacie szkoły w przypadku przedszkoli w zespołach szkół w Hecznarowicach, Starej Wsi i Wilamowicach.
Prosimy o zapoznanie się z ,,Zasadami i procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola/klubu dziecięcego po zawieszeniu ponownym uruchomieniu  jego działalności w związku  z zagrożeniem COVID-19”  z  dnia 25.05.2020r. i z dnia 29.05.2020r.  oraz dokumentami stanowiącymi załączniki do tych zasad.
Zgłoszenia dziecka na dyżur dokonują rodzice, którzy nie mogą pogodzić aktywnej pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
Nabór na dyżur wakacyjny będzie prowadzony zgodnie z kryteriami z dnia 25 maja 2020 r.
1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia;
2. Dzieci służb mundurowych;
3. Dzieci pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz instytucji, firm i organizacji, których działalność jest ciągła;
4. Dzieci rodziców/prawnych opiekunów, którzy podpisali deklaracje, oświadczenia o zdrowiu dziecka w aspekcie COVID-19 i zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka.

BURMISTRZ WILAMOWIC

Mgr Marian Trela

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika