Get Adobe Flash player

Konsultacje społeczne projektu powstania Muzeum Kultury Wilamowskiej

Wersja do wydruku

W sobotę 15 lutego, spotkaliśmy się w Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w celu konsultacji społecznych projektu powstania Muzeum Kultury Wilamowskiej, na który wraz z Urzędem Gminy Wilamowice i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury staramy się pozyskać zewnętrzne finansowanie.

Spotkanie rozpoczął pan Stanisław Gawlik, zastępca burmistrza Wilamowic, który przedstawił dotychczas podjęte starania i postępy w sprawie Muzeum. Następnie głos zabrał pan Piotr Puszczewicz, autor projektu budynku, który w swej nowoczesnej formie ma nawiązywać do tradycji architektury wilamowskiej, przy maksymalnym wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań obniżających koszty eksploatacji budynku. Następnie prezes Stowarzyszenia Justyna Majerska-Sznajder przedstawiła formy działalności organizacji – skupienie się na obsługiwaniu ruchu turystycznego, nowoczesnej wystawie promującej historię gminy Wilamowice, ofercie warsztatowej, wydarzeniach i spotkaniach a także działalności edukacyjnej, jaką jest nauczanie języka wilamowskiego. Głos zabrał również obecny na sali profesor Antonii Barciak, wskazując na potrzebę rozwoju turystyki jako czynnika warunkującego także rozwój gospodarczy całej gminy oraz wyraził smutek, ze obiekt nie może powstać w którymś z nielicznych, zachowanych obiektów. Do dyskusji włączyli się również mieszkańcy- pan Józef Gawlik zawnioskował o przyznanie instytucji osobowości prawnej w postaci niezależnej instytucji zamiast utworzenia z niej filii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Postulat ten został poparty przez obecnych na sali przedstawicieli większości organizacji społecznych w Wilamowicach – Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Zespołu Regionalnego "Wilamowice", Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowicach, Honorowych Dawców Krwi, Zarządu Osiedla Wilamowice i Rady Gminy. Wystąpił również dr Bartłomiej Chromik, wykazując zapotrzebowanie na taką inicjatywę oraz wsparcie dla lokalnych działaczy. Dalsza część dyskusji była moderowana w oparciu o ofertę kulturalną i sugestię zmian oraz zapotrzebowanie na nowe działania w oparciu o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zakończyło się uwzględnieniem wszystkich sugestii, przedstawieniem dalszych planów działań ze strony Urzędu i Stowarzyszenia oraz pokazem archiwalnych filmów o Wilamowicach, które pozwoliły przenieść się zebranym na sali nawet do lat 70. XX wieku.

tekst i foto: Stowarzyszenie Wilamowianie
 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika