Get Adobe Flash player

M-GOK Wilamowice przystąpił do realizacji projektu transgranicznego „Polsko - Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej”

Wersja do wydruku

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Całkowita wartość projektu 100 % - 8 900,00 Euro
Dofinansowanie z EFRR 85% - 7 565,00 Euro
Budżet państwa 5% - 445,00 Euro
Budżet gminy 10% - 890,00 Euro

Realizacja projektu: 01.09.2018 - 31.12.2018

Projekt ma na celu budowę polsko-czeskiej platformy, umożliwiającej inspirowanie, budowanie i realizację wspólnych działań artystycznych. Zadanie obejmować będzie cykl warsztatów o różnorodnej tematyce realizowanych najpierw w Dolním Benešovie, a następnie w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach.  Głównym przedsięwzięciem będzie Polsko-Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej ze spektaklem pt. "Sztuka porozumienia" w wykonaniu dzieci i młodzieży z Polski i Czech.

Celem projektu będą transgraniczne działania artystyczne, wymiana doświadczeń w zakresie animacji kultury, wspólne działania artystyczne podkreślające siłę i moc łączenia, jednoczenia ludzi do podejmowania wspólnych działań. Kultura jako łącznik narodów - umożliwiająca działania grupowe, ale również pozwalająca na indywidualny przepływ myśli twórczej wśród uczestników działań, wzajemna inspiracja oraz przeniesienie działań na płaszczyznę współpracy. Prezentacja swoich osiągnięć regionalnych w celu promocji danej formy artystycznej, co ma skutkować inicjacją i przeniesieniem jej na teren partnera. Rozbudowa prezentowanych działań twórczych, współpraca instruktorów oraz ich rotacja w lokalnych grupach artystycznych, integracja polsko-czeskich środowisk artystycznych. Celem nadrzędnym będzie wspólne przygotowanie spektaklu teatralnego, łączącego różne lokalne działania twórcze, który podkreśli możliwość wspólnych działań animacyjnych i artystycznych, tworząc platformę sztuki bez granic. Wszystkie działania artystyczne będą wykluczały barierę językową poprzez używanie takich środków artystycznych jak ruch, taniec, dźwięk, plastyka, co podkreśli możliwości sztuki w zakresie komunikacji i integracji.

Zadanie obejmować będzie cykl warsztatów o różnorodnej tematyce realizowanych najpierw w Dolním Benešovie, a następnie w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach.  Głównym realizowanym przedsięwzięciem będzie Polsko-Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej z udziałem grup artystycznych wnioskodawcy i partnera projektu, podczas którego zostanie zaprezentowany spektakl pt. „Sztuka porozumienia” w wykonaniu młodzieży polskiej i czeskiej. W trakcie trwania festiwalu zostaną wykonane fotografie będące częścią warsztatów, a jednocześnie reportażem z realizacji projektu. Wystawa fotograficzna  będzie dostępna  po zakończeniu Festiwalu i udostępniona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach, a następnie w Domu Kultury w  Dolním Benešovie.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika