Get Adobe Flash player

Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy

Wersja do wydruku

Taki tytuł nosi projekt Politechniki Warszawskiej, do którego zgłosił wszystkie czwarte klasy szkół podstawowych burmistrz Wilamowic pan Marian Trela. W dzisiejszym artykule przedstawiamy małe podsumowanie I etapu współpracy Gminy Wilamowice z Politechniką Warszawską, które nadesłał doktor Artur Jackowski, kierownik zespołu zeszyt.online.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej aktywnie angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości nauczania matematyki w szkołach. Realizując projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”, współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne. Uczniowie otrzymują w ten sposób dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne.
– Jeszcze przed pandemią znacząco zwiększyliśmy intensywność projektu – mówi kierownik projektu doktor inż. Łukasz Błaszczyk. – W 2018 roku Wydział MiNI otrzymał z NCBiR dofinansowanie na przeprowadzenie trzech rocznych edycji zajęć po 250 uczniów. Już pierwszego roku przekroczyliśmy łączny limit uczestników przewidziany na 3 lata. Udało się to osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu, który wiele prac wykonuje w postaci wolontariatu oraz wsparciu władz Woli i Wawra, z którymi Wydział podpisał umowę o rozszerzonym zakresie współpracy.

Aktualna realizacja projektu
– Na ten rok szkolny przyjęliśmy ponad 170 nowych miast – wylicza Łukasz Błaszczyk. Każda gmina, która do 9 października 2020 roku przesłała nam podpisany przez prezydenta lub burmistrza odpowiedni dokument zgłoszeniowy, otrzymała miejsce. Mamy obecnie w projekcie ponad 200 gmin. Bez poszerzania zespołu i infrastruktury to jest już szczyt naszych możliwości. Duże zainteresowanie wynika z efektów dydaktycznych, które udało nam się uzyskać zarówno przed pandemią, jak i w zeszłym semestrze, gdy szkoły były zamykane – mówi Artur Jackowski kierujący zespołem zeszyt.online. – Pomogły też setki pozytywnych opinii, które pojawiły się w środowisku nauczycieli.

Szkoła w pandemii
System zeszyt.online był projektowany do używania na lekcji albo jako alternatywa dla klasycznych prac domowych. W marcu 2020 roku dla wielu nauczycieli stał się podstawą nauczania matematyki. Także teraz, gdy od 26 października klasy IV–VIII ponownie przechodzą na naukę zdalną, zespół z PW chce jeszcze ambitniej wspierać polskich uczniów i efektywnie wykorzystać ich czas.

Jak otrzymać dostęp?
– Każda gmina niezależnie od wielkości (miasto, gmina wiejska) wyznacza jednego koordynatora odpowiedzialnego za zeszyt.online – wskazuje Łukasz Błaszczyk. – Osoba ta ustala, które szkoły i którzy nauczyciele będą brali udział w projekcie. Następnie przysyła jeden zbiorczy arkusz do założenia kont uczestnikom. Jest to spore odciążenie dla zespołu i tylko dlatego możemy prowadzić projekt na tak dużą skalę. Rodziców i uczniów prosimy, aby pytania kierowali do szkół albo swoich nauczycieli matematyki. Szkoły mogą otrzymać informacje od koordynatora wskazanego przez organ prowadzący. O kontakt do koordynatora prosimy pytać w wydziale oświaty swojego urzędu miasta.
– Niestety nie ma możliwości zakładania pojedynczych indywidualnych kont – mówi Artur Jackowski. – Jest to związane z obciążeniem serwerów, zespołu technicznego i przede wszystkim rzetelnością danych. Prowadzimy badania, w jakim stopniu system zeszyt.online wpływa na polepszenie wyników w nauce matematyki. Masowe, ogólnodostępne konta, gdzie nie moglibyśmy zweryfikować wieku uczestnika ani otrzymać zanonimizowanych, ale wiarygodnych danych o postępach w szkole i na egzaminie ósmoklasisty, negatywnie wpłynęłyby na wyniki. Udało się uzyskać znaczące efekty potwierdzone przez nauczycieli. W zeszłym roku szkolnym wyniki zostały potwierdzone w miarodajnym i obiektywnym teście, jakim jest egzamin ósmoklasisty. W tym roku zespół spróbuje powtórzyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty na dużo większej próbie uczniów. Będą to szkoły z Warszawy wskazane przez współpracujące wydziały oświaty.
Czym jest zeszyt.online? To oparty na sztucznej inteligencji system wspierający naukę matematyki. Do użytkowania platformy wystarczy przeglądarka internetowa. Po zalogowaniu uczeń dostaje zadania, których zakres i poziom trudności na bieżąco dostosowują się do aktualnych umiejętności oraz skuteczności w rozwiązywaniu.

Jak realizacja projektu przebiega w Wilamowicach?
Otóż w SP Dankowice, Stara Wieś i Hecznarowice nauczyciele matematyki – Barbara Mynarska, Krystyna Sznajder-Tora oraz Anna Duraj – zostali przeszkoleni i przekazują uczniom zadania. Uczniowie klas IV z wielkim entuzjazmem, radością, uważnością i ciekawością rozwiązują matematyczne zadania o różnorodnej treści i formie. Są wśród nich łamigłówki, rebusy, zadania analityczne, problemowe, logiczne, schematyczne i praktyczne, w których uczniowie poznają przydatność nauki matematyki w życiu codziennym. Zadania są podane w barwnej szacie graficznej, przyciągającej uwagę ucznia oraz zachęcającej do rozwiązywania formie. Do projektów zgłoszono 97 uczniów, a faktycznie uczestniczy w nim, systematycznie rozwiązując zadania, 62 uczniów. Mamy nadzieję, że od lutego 2021 roku kolejne szkoły dołączą do projektu i uczniowie klas IV pod okiem nauczycieli: Barbary Felusiak-Zawady i Jacka Markla będą bawić się matematyką zgodnie z hasłami: „Matematyka królową wszystkich nauk”; „Nie taki diabeł straszny jak go malują” czy też „odczarujmy matematykę, bo jest nam bardzo potrzebna”.

Dziękujemy pracownikom Politechniki Warszawskiej za umożliwienie naszym uczniom udziału w projekcie i ufamy, że będzie on wstępem do kariery wynalazcy, a przede wszystkim podniesie w sposób znaczący wyniki nauczania tego pięknego, najważniejszego, a przecież trudnego przedmiotu. Dziękuję także nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, rozbudzanie ciekawości i wspieranie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju. Uczniom życzę wspaniałej podróży po krainie wiedzy.

ZOSiP – kierownik Bożena Sobocińska – koordynator projektu 
w Gminie Wilamowice

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika