Get Adobe Flash player

"Międzynarodowe spotkania chórów miast partnerskich" - kolejny projekt dofinansowany i realizowany przez M-GOK Wilamowice

Wersja do wydruku

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Całkowita wartość projektu 100 % - 16 653,00 Euro
Dofinansowanie z EFRR 85% - 14 155,05 Euro
Budżet państwa 5% - 832,65 Euro
Budżet gminy 10% - 1 665,30 Euro
Realizacja projektu: 02.09.2019 - 31.10.2019

Spotkanie chórów miast partnerskich odbędzie się w Wilamowicach w dniach 18-20 października 2019 r. z udziałem następujących grup: czeski chór "ROZMAR" z Dolnego Benešova, węgierski chór "Phoenix" z Kisújszállás, słowacki chór "Cordis Jesu" z Rajeckich Teplic, chorwacki chór KUU „Kristal-Sladorana" z Županji oraz chór parafialny z naszej gminy z miejscowości Pisarzowice. Łącznie w działaniach projektowych weźmie udział blisko 150 uczestników.

Realizowany projekt będzie polegał na nawiązaniu nowej współpracy na poziomie środowiska artystycznego, zajmującego się śpiewem chóralnym utworów z gatunku muzyki sakralnej i ogólnoświatowej. W trakcie działań projektowych odbędą się spotkania wszystkich grup w Wilamowicach, koncerty w kościele parafialnym, co przełoży się na integrację i wzajemnie poznanie się. Dla wszystkich uczestników projektu zapewniony zostanie również program turystyczny.

Celem projektu jest intensywniejsza współpraca instytucji i organizacji na pograniczu polsko-czeskim. Nawiązywanie nowych form współpracy w zakresie w jakim dotychczas nie podejmowano działań. Intensywniejsza współpraca i podejmowanie kolejnych inicjatyw, które wpływają na korzystne postrzeganie  terenów transgranicznych. Celem projektu jest organizacja i kontynuowanie w kolejnych latach spotkań z udziałem grup śpiewaczych - chóralnych, które na swój sposób często są postrzegane jako mało ciekawe i nudne, narażone na brak zainteresowania.

 

                                                  

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika