Get Adobe Flash player

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach uzyskał dofinansowanie na doposażenie zespołów regionalnych

Wersja do wydruku

Projekt „Doposażenie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” i „Cepelia Fil-Wilamowice” w niezbędne elementy i komplety strojów regionalnych” dofinansowany został  w ramach  projektu grantowego pn. Fundamenty aktywności lokalnej, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.

W ramach zadania zakupione zostaną brakujące elementy strojów kobiecych i męskich, a także całe komplety strojów lachowskich dziewczęcych i kobiecych dla Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”. Zespół Regionalny „Cepelia Fil-Wilamowice” doposażony zostanie z kolei w brakujące części stroju męskiego.

Zadanie jest zgodne z celami określonymi w ogłoszeniu o naborze tj. C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość  życia i wyróżniającego Ziemię Bielską C2.2. Ochrona materialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz ekonomiczne wykorzystanie walorów krajobrazowych i architektonicznych obszaru oraz P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne.

Całkowita wartość projektu  - 20 000,00 PLN
Dofinansowanie 100% - 20 000,00 PLN
Okres realizacji: wrzesień - grudzień 2022

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika