Get Adobe Flash player

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozdysponował środki finansowe na rok 2015

Wersja do wydruku

Miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych o środkach finansowych jakie otrzymał Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Wilamowice poprzez doposażenie w brakujące instrumenty muzyczne”.

W listopadzie ubiegłego roku został złożony wniosek do Programu Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 3 - Infrastruktura domów kultury. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, udało się pozyskać środki w wysokości 75 000 zł co stanowi ponad 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe środki w wysokości 31 000 zł zostaną zabezpieczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach.
Możemy uznać że jest to dla Gminy Wilamowice i Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ogromne wyróżnienie ponieważ w roku 2014 złożono 465 wniosków, z których tylko 73 otrzymały dofinansowanie.
Do oceny merytorycznej trafiło 450 wniosków. Regulaminowy wymóg uzyskania łącznie minimum 70 pkt spełniło 117 zadań (26%). Wnioski oceniane były w 3 kategoriach kryteriów opisanych w regulaminie priorytetu: oceny wartości organizacyjnej, oceny zgodności z celami strategicznymi priorytetu oraz oceny wartości merytorycznej. 

SN

 

http://www.region.info.pl/2012/artykul,0,6503,doposaza-orkiestre.html - promocja
http://region.info.pl/administracja/numer/106.pdf - promocja

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika