Get Adobe Flash player

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Ziemi Bielskiej

Wersja do wydruku

LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020. Tym razem Stowarzyszenie planuje ogłosić dwa nabory wniosków - na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic - Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice) oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie (ważne jest, aby rozwijana firma miała siedzibę lub oddział na obszarze LGD).

W przypadku naboru na podejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących utworzenie firmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 450 000,00 zł). Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane dla firm prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula środków – ponad 304 000,00 zł).

Osoby zainteresowane założeniem firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch ratach). Osoby zainteresowane rozwojem firmy mogą otrzymać do 300 tys. zł w formie refundacji poniesionych kosztów (dofinansowanie - 65%).
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.ziemiabielska.pl w połowie kwietnia 2018 r. Nabór będzie prowadzony na początku maja 2018 r. i potrwa 14 dni.
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez biuro LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.