Get Adobe Flash player

Nowi nauczyciele mianowani w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

Moment, kiedy nauczyciel odbiera akt nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego jest bardzo ważny w karierze zawodowej każdego z pedagogów. Od tego momentu przestaje on już być nauczycielem  kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a staje się nauczycielem mianowanym zatrudnionym na postawie mianowania.

Z nowym rokiem szkolnym w Gminie Wilamowice przybywa 5 takich szczęśliwców, którzy po trzyletnim stażu, pozytywnej ocenie dorobku zawodowego i zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Burmistrza Wilamowic osiągnęły awans zawodowy.

W dniu 2 lipca 2020 r. pięć nauczycielek mgr Anna Matyjaszek z Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach, mgr Katarzyna Dyduch ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, mgr Anna Marek ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, mgr Jolanta Markiel – Gumińska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hecznarowicach oraz mgr Wioletta Wróbel z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starej Wsi zdały egzamin przed komisjami powołanymi zarządzeniami Burmistrza Wilamowic. W dniu 20 sierpnia 2020r. Nauczycielki złożyły ślubowanie na godło Polski. Ślubowanie odebrał Burmistrz Wilamowic. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy. Po złożeniu ślubowania Burmistrz Pan Marian Trela nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielkom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz listy gratulacyjne i kwiaty. Składając gratulacje podziękował
za dotychczasową wyróżniającą pracę, pogratulował wielkiego zaangażowania i wielu sukcesów oraz życzył dalszego zapału do wspierania wszechstronnego rozwoju najmłodszych Mieszkańców Gminy Wilamowice, zdrowia i osobistego szczęścia.

 

Bożena Sobocińska
Kierownik ZOSiPGW

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika