Get Adobe Flash player

Półkolonia zimowa 14-25 lutego 2022 r. w szkołach podstawowych Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

Gmina Wilamowice zorganizowała zimowisko w formie półkolonii dla blisko 250 dzieci w wieku 7-10 lat uczęszczających do szkół podstawowych.

Program półkolonii jest bardzo atrakcyjny i obejmuje: wycieczkę na Dębowiec, Szyndzielnię i Klimczok; wyjazd na basen Pod Platanem w Brzeszczach; gry i zabawy oraz spacery po najbliższej okolicy, zawody sportowe i zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne i bal karnawałowy. Każdego dnia dzieci mają podany obiad, a w dniu wycieczki na Szyndzielnię suchy prowiant, przygotowany przez stołówki szkolne. Półkolonie zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jako forma wypoczynku uczniów w czasie trwania ferii zimowych i są wpisane do BAZY WYPOCZYNKU MEIN. Burmistrz Wilamowic zatrudnił kierowników półkolonii i wychowawców, a także zawarł umowy z Przewoźnikiem M-Trans Bielsko-Biała, Dyrektorem Ośrodka Kultury w Brzeszczach - administratorem basenu, Dyrektorem Kolei Linowej na Szyndzielnię oraz z przewodnikami PTTK. Półkolonie zgłoszono także na Policję w Kobiernicach, do Delegatury w Bielsku-Białej Śląskiego Kuratorium Oświaty, do Sanepidu. Zapewniono reżim sanitarny w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz BHP. Dzieci w sposób aktywny, radosny i bardzo ciekawy spędzają wolny czas, przebywając na świeżym powietrzu, w salach gimnastycznych, plastycznych, ceramicznych i innych, uczestnicząc w wycieczkach, ucząc się od wychowawców -lektorów - języków obcych (np. angielskiego, niemieckiego, wilamowskiego czy nawet migowego), poznając, dzięki przewodnikom, historię KOLEJKI LINOWEJ NA SZYNDZIELNIĘ, schronisk górskich, alpinarium, Sahary oraz innych BESKIDZKICH TAJNIKÓW, wykonując prace plastyczne, grając w szachy, warcaby, karty i inne gry stolikowe. Uczą się zasad fair play, dzięki szlachetnemu uczestnictwu w zawodach i konkursach, a także nabierają pokory, dyscypliny, tolerancji i uczą się jeszcze lepiej współdziałać z rówieśnikami. Półkolonia daje także szanse integracji między uczniami i nauczycielami, którzy na co dzień uczą się i pracują w różnych szkołach. Mamy nadzieję, że przygody, przyjaźnie, atrakcje i przeżycia, a przede wszystkim zadowolenie uczestniczek i uczestników półkolonii oraz ich rodziców sprawią, że jeśli będzie zapotrzebowanie naszych Mieszkańców latem gmina znowu zorganizuje półkolonie.

Bożena Sobocińska – kierownik ZOSIP Gminy Wilamowice
 

Zdjęcia w galerii M-GOK: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/p-kolonia-zimowa-14-25-lutego-2022-r-w-szko-ach-podstawowych-gminy-wilamowice
 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika