Get Adobe Flash player

Półrocze wytężonej pracy - Sprawozdanie z realizacji zadań w Sołectwie Hecznarowice

Wersja do wydruku

Właśnie minęło pół roku odkąd nastąpiła zmiana na stanowisku sołtysa Sołectwa Hecznarowice. To dobry moment na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. A działo się w tym czasie sporo.

Swoje obowiązki przejęłam11 kwietnia 2019 roku w obecności Rady Sołeckiej. Zastaliśmy nieuporządkowaną dokumentację, a właściwie było jej brak. Następnym problemem okazało się zaniedbanie obiektów i niewyjaśnione braki w ich wyposażeniu. Przejęcie obiektów odbyło się w obecności pracownika Urzędu Gminy. W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego gospodarza, złożoną w trybie natychmiastowym, zatrudniono nowego. Jest nim Grzegorz Nycz.
Rada Sołecka pracuje w składzie: Ryszard Baganc, Sebastian Handzlik, Grzegorz Radwan, Adam Wala, Eugeniusz Wójcik i Jacek Wójcik. Odbyła ona w tym czasie sześć posiedzeń. Uczestniczyli w nich także radni Rady Miejskiej Kazimierz Cebrat i Michał Sztafiński.
Założono stronę internetową sołectwa i facebooka. Odpowiada za nie Sebastian Handzlik. Mieszkańcy na bieżąco są informowani o tym, co się dzieje w Hecznarowicach. Mają też możliwość bezpośredniego zadawania pytań. 
Aby móc rozpocząć urzędowanie, konieczne było przygotowanie do tego odpowiedniego, godnego, aby przyjmować ludzi, miejsca. Przeprowadzono więc remont sołtysówki. Należało rozpocząć od wywiezienia nie nadających się do niczego sprzętów, za co słowa podziękowania należą się Grzegorzowi Radwanowi i Eugeniuszowi Wójcikowi. Pomieszczenia sołtysówki zostały pomalowane, a nowe oświetlenie ufundował i zainstalował Wiesław Stalec. Wyposażenie zostało zakupione dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Mariana Treli. Od 14 października wprowadzone zostały stałe dyżury dla mieszkańców.
Trwa rewitalizacja obiektów LKS-u. Klub ze środków budżetowych wykonał studnię głębinową, co ma usprawnić utrzymanie boiska. Inżynier Krzysztof Hałat opracowuje projekt remontu budynku wraz z przyłączem gazu. Gotowa jest już dokumentacja techniczna jego odwodnienia i wyrównania terenu oraz wykonania drogi dojazdowej dla ZWiK, tak aby nie przebiegała ona przez boisko. Prace w tym zakresie wkrótce zostaną wykonane. Ukończony natomiast został montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej, realizowanych w ramach projektu Otwartej Strefy Aktywności. We środę 16 października miał miejsce odbiór obiektu.
Od czerwca trwa przebudowa ulicy Krakowskiej, która przebiega bardzo sprawnie. Już 10 września 2019 roku w obecności wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego został odebrany pierwszy odcinek drogi, a 7 września drugi, do strażnicy OSP. Uwagi mieszkańców były na bieżąco przekazywane są do Urzędu Gminy i w uzasadnionych przypadkach nastąpiła korekta projektu. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na trzecim odcinku, do granicy z Kętami.
Jak co roku przeprowadzono remonty dróg gminnych. Położono nakładki z kory asfaltowej na ulicach: Działkowej, Rytwiny, odnodze Odsola do nr 91-97, Wiśniowej, Olchowej do nr 2, odnodze Szkolnej do nr 14B, Willowej oraz wykonano łatanie dziur na ulicach Brzozowej i odnodze ulicy Cmentarnej.
W trakcie realizacji jest rozbudowa oświetlenia. Zostanie zamontowany dodatkowy punkt świetlny na terenie LKS-u, punkt świetlny na ulicy Cmentarnej oraz dwa punkty na ulicy Leśnej, wszystkie na istniejących słupach energetycznych. Na ulicy Ogrodniczej potrzebne są cztery a nie, jak sądzono, dwie lampy, dlatego ich montaż przeniesiono na przyszły rok.
Staramy się własnymi siłami wykonać, to co możliwe jest do zrobienia. Dzięki skierowaniu do pracy robotnika interwencyjnego w maju, czerwcu i lipcu odnowione zostały rowy przy ulicach Leśnej, Odsole (koło przystanku PKS i koło Tomasza Królickiego), Krótkiej (koło Edwarda Więzika), Strażackiej (koło Krzysztofa Korczyka) oraz przy ulicy Nowowiejskiej (z pomocą Jana Kryski).
Dokonano analizy technicznego stanu dróg rolniczych i rowów melioracyjnych w związku z pracami wykonywanymi przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. Wspólnie z Radą Sołecką dokonaliśmy ich przeglądu, zrobiliśmy objazd i sprawozdanie zostało wysłane.
Wspólną inwestycją Urzędu Gminy i parafii Hecznarowice jest remont kaplicy cmentarnej. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu w kwocie 60 000 zł dobiega on końca. Kaplica jest już odnowiona, a w październiku zostaną wykonane schody.
Na bieżąco realizowane są zadania związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie sołectwa i w obiektach będących własnością gminy. Uporaliśmy się z ulewami i podtopieniami oraz skutkami wichur. Na szczęście obyło się bez większych strat, parę prac trzeba jeszcze wykonać. Do końca listopada zostanie wykonana przycinka drzew wokół boiska „Orlik”.
W Domu Ludowym ćwiczą mażoretki, odbywają się próby zespołu „Echo” i różnego rodzaju spotkania. Uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych, KGW zorganizowało także Dożynki Sołeckie, a 22 września w Domu Parafialnym odbył się wernisaż wystawy „Malarze Naszej Małej Ojczyzny”. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja sołectwa.
Tyle działań w ciągu pół roku, a przed nami jeszcze trochę do sfinalizowania. Czy to dużo, czy mało? Niech mieszkańcy Hecznarowic ocenią sami. Dziękuję panu burmistrzowi, radnym Rady Miejskiej i Radzie Sołeckiej za owocną współpracę.

Beata Nycz
 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika