Get Adobe Flash player

Pierwsza po wyborach sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

1 grudnia br. w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Głównym celem tego spotkania było złożenie ślubowania przez radnych nowej kadencji oraz Burmistrza Wilamowic Mariana Treli.

Zaszczyt otwarcia sesji przypadł nestorowi wśród radnych panu Władysławowi Carbolowi. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia nastąpiło wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wilamowicach zaświadczeń o wyborze na radnego dla Damiana Bogacza, Władysława Carbola, Kazimierza Cebrata, Grzegorza Cieślaka, Macieja Derbina, Tadeusza Grzywy, Stanisławy Kudłacik, Jerzego Norymberczyka, Andrzeja Nycza, Stanisława Nycza, Mariana Roznera, Andrzeja Sadloka, Kazimierza Stani, Jana Sztafińskiego, Michała Sztafińskiego oraz o wyborze na Burmistrza dla pana Mariana Treli. Następnie swoje ślubowania złożyli nowo wybrani przez mieszkańców Gminy radni. Kolejnym punktem było wybranie Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po uprzednim przyjęciu regulaminu, wyborze komisji skrutacyjnej, zgłoszeniu kandydatów oraz ich wystąpieniach przeprowadzono tajne głosowanie. Po przeliczeniu głosów podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Funkcję tę objął Stanisław Nycz, który w krótkim przemówieniu podziękował za wybór, uczulił jednocześnie zebranych na tematy dotyczące działania na rzecz mieszkańców całej Gminy, także tych którzy nie mają swoich przedstawicieli w Radzie, po tych słowach przejął prowadzenie obrad. Następnie przystąpiono do wyboru poprzez głosowanie Zastępcy Przewodniczącego. Funkcję tę obiął pana Władysław Carbol. Kolejnym punktem było złożenie ślubowania przez Burmistrza Wilamowic Mariana Trelę. Na zakończenie głos zabrali radni, którzy wnieśli swoje propozycje odnośnie przeprowadzania kolejnych sesji, a także Radny Powiatowy Jerzy Kubik, który przybliżył sytuację wyborów na szczeblu powiatowym, ilość mandatów przypadających na naszą Gminę i Gminę Bestwina oraz zawiązane koalicje. Życzył także wszystkim zebranym radnym oraz Burmistrzowi powodzenia w działaniu na rzecz Gminy Wilamowice.

AW

Zdjęcia z sesji w Galerii M-GOK: 
http://mgok.wilamowice.pl/tresc/pierwsza-po-wyborach-sesja-nowo-wybranej-rady-miejskiej-w-wilamowicach

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika