Get Adobe Flash player

Pilotażowy Program Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2023 realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach

Wersja do wydruku

IMG_20230928_130556030_1.jpg

Pilotażowy Program Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2023 realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie pilotażowym pod nazwą „Odblaskowa Szkoła” 2023.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa  w ruchu drogowym zwłaszcza dzieci szkół podstawowych. Działania te polegają na:

- popularyzowaniu stosowania przez uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych,

- wyposażeniu jak największej liczby uczestników w elementy odblaskowe,

- popularyzowaniu  przepisów i zasad  ruchu drogowego.

Organizatorem Konkursu jest  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W ramach konkursu szkoła zobligowana jest do wykonania szeregu akcji mających na celu promowanie zdrowych nawyków przestrzegania zasad ruchu drogowego, konieczności używania odblasków w drodze do i ze szkoły, a także zwiększenie świadomości szczególnej ostrożności
w ruchu drogowym.

W związku z realizacją programu „Odblaskowa Szkoła” 2023 uczniowie szkoły zostali zaznajomieni z celem i problematyką przedsięwzięcia. Większość  klas została zaangażowana do czynnego udziału w zagadnieniach programu, które po zakończeniu akcji będą brane pod uwagę w kryteriach oceniania projektu.

Jedną z pierwszych inicjatyw podjętych w szkole było zorganizowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Zadanie pracy konkursowej  polegało na  zobrazowaniu  sytuacji przedstawiających bezpieczne zachowania w drodze do szkoły,  konieczności zakładania elementów odblaskowych, przestrzeganiu zasad i przepisów ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-III, dzieci uczęszczające na świetlicę oraz klasy szóste.

W świetlicy szkolnej wykonano makiety obrazujące ruch uliczny w ramach zajęć plastyczno-technicznych.  Z dużym zaangażowaniem uczniowie skonstruowali także pracę z klocków LEGO.

Powodzeniem cieszyło  się układanie rymowanek o odblaskach, a także tworzenie  znaków drogowych znajdujących  się w pobliżu szkoły. Jedna z klas czwartych wykonała na lekcji metoda projektu  pacynki i znaki „PAN STOP”.

Uczniowie klasy szóstej opracowali tekst piosenki o  tematyce konkursu wraz z oprawą muzyczną. Utwór został  nagrany i będzie przesłany do organizatora programu. Klasy czwarte zaangażowano do scenek promujących bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym, a także do wykonania odblasków. Początkiem października odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami. Pierwszoklasiści po prelekcji otrzymali bezcenne odblaski.

Poniżej prezentujemy  prace wyeksponowano na gazetkach dydaktycznych w klasach oraz korytarzu szkoły promując tym sposobem akcję „Odblaskowa Szkoła”.

Alina Kajta-Bożek, Anna Reinberger

IMG_20230918_122607122_0.jpg

IMG_20230928_121615033_HDR_0.jpg

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika