Get Adobe Flash player

Pokoleniowa zmiana warty w Zarządzie Gminnym ZOSP RP

Wersja do wydruku

W sobotę 23 października 2021 w OSP Wilamowice odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach. Zebrani na nim druhowie podjęli wiele ważnych uchwał dotyczących dalszego funkcjonowania jednostek, a jedną z nich był wybór nowego Zarządu Gminnego. Dwadzieścia czy dwadzieścia pięć lat to szmat czasu. Tyle pełnili swoje funkcje prezes Stanisław Nycz i komendant Roman Jędrzejko. Nie żegnają się jednak z Zarządem, ale przekazali pałeczkę nowo wybranym Tadeuszowi Łasiowi i Jackowi Wójcikowi. Cieszy fakt, że zmiana dokonała się w sposób zapewniający stabilność i kontynuację, a równocześnie powiew świeżości.

Na Zjeździe podsumowano działalność Zarządu Gminnego w mijającej kadencji. Po przedstawieniu sprawozdań przez prezesa i skarbnika Gminna Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, który został przyjęty jednogłośnie. Podziękowania za pracę ustępującym prezesowi i komendantowi złożyli: burmistrz Wilamowic Marian Trela wraz z przewodniczącą RM Stanisławą Kudłacik, radni powiatowi Dorota Nikiel i Jerzy Kubik, Zofia Kajta w imieniu M-GOK Wilamowice oraz prezes Banku Spółdzielczego Tomasz Królicki.

Obecny na Zjeździe zastępca  Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku Białej st. bryg. Andrzej Graca wręczył na ręce prezesów jednostek decyzję o przedłużeniu włączenia do KSRG dla OSP Dankowice i OSP Hecznarowice.

Następnie przeprowadzono wybory do nowego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:

 • Tadeusz Łaś (OSP Pisarzowice) - prezes gminny
 • Jacek Wójcik (OSP Hecznarowice) - komendant gminny
 • Marek Maciejczyk (OSP Wilamowice) - I wiceprezes
 • Sylwester Kimla (OSP Stara Wieś) - II wiceprezes
 • Kazimierz Cebrat (OSP Hecznarowice) - skarbnik
 • Gabriel Faruga (OSP Dankowice) - sekretarz
 • Jacek Tetłak (OSP Wilamowice), Marcin Chmielniak (OSP Dankowice) - członkowie Prezydium
 • Łukasz Norymberczyk (OSP Dankowice), Artur Wójcik (OSP Hecznarowice), Roman Jędrzejko (OSP Pisarzowice), Adrian Śliwka (OSP Pisarzowice), Stanisław Nycz (OSP Stara Wieś), Kazimierz Stania (OSP Stara Wieś), Mateusz Nowak (OSP Wilamowice) - członkowie Zarządu

Została również wybrana Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Sylwester Szlosarczyk (OSP Stara Wieś) - przewodniczący:
 • Andrzej Wójcik (OSP Wilamowice) - z-ca przewodniczącego
 • Agnieszka Goliasz-Szypuła (OSP Pisarzowice) sekretarz
 • Dariusz Kubiczek (OSP Hecznarowice), Tomasz Adamowicz (OSP Dankowice) - członkowie Komisji

Wybrano także przedstawicieli do Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Tadeusza Łasia, Romana Jędrzejkę i Stanisława Nycza.

Nowo wybrani prezes i komendant odebrali gratulacje od zaproszonych gości i zapewnili, że choć poprzeczka ustawiona została wysoko, będą starali się jeszcze ją podnieść.

Tego im szczerze życzymy!

Beata Nycz
Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika