Get Adobe Flash player

Poznajmy się bliżej, spotkania polsko - słowackie

Wersja do wydruku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Całkowita wartość projektu  100% - 25 877,80 Euro

Dofinansowanie z EFRR 85% -21 996,13 Euro

Budżet państwa 10% - 2 587,78 Euro

Budżet gminy 5% - 1 293,89 Euro

Przedmiotem projektu było zorganizowanie spotkań u wnioskodawcy i partnera projektu mających na celu pogłębianie i zwiększanie udziału społeczności lokalnej w wymianie międzynarodowej i działaniach przedstawiających dziedzictwo kulturowe miast partnerskich. Realizowany projekt był ukierunkowany na dzieleniu się „talentami” i tym co nas  otacza. W ramach zadania powstały dwie wystawy z pracami malarskimi i rzeźbami. Jedna wystawa odbyła się w Rajeckich Teplicach w dniach 15-16 czerwca, którą przygotowali artyści i twórcy z terenu Gminy Wilamowice./http://mgok.wilamowice.pl/tresc/wyjazd-artyst-w-i-m-odzie-y-szkolnej-do-rajeckich-teplic-15-16-czerwca-2013 / W tym samym czasie powstały prace wykonywane w plenerze Rajeckiej Doliny, które można było zobaczyć podczas „Biesiady” w Hecznarowicach w dniu 12 lipca i kolejnej wystawy poświęconej tej tematyce./ http://mgok.wilamowice.pl/tresc/biesiada-w-hecznarowicach-13-lipca-2013 /Na zaproszenie władz gminy w „Biesiadzie w Hecznarowicach” brali udział artyści i delegacje straży pożarnej z Rajeckich Teplic, a z rewizytą na „Letne Slavnosti” udał się zespół regionalny „Cepelia Fil Wilamowice”.

Kolejnym działaniem w projekcie był Rajd Rowerowy, który odbył się z udziałem przedstawicieli z miasta partnerskiego w dniu 8 września. Zgromadził on ogromną ilość uczestników, którzy otrzymali pamiątkową koszulkę. Trasa rajdu przebiegała ulicami wszystkich sołectw Gminy Wilamowice i liczyła ponad 25 km. Na półmetku rajdu wszyscy zgromadzeni zostali przywitani występem Zespołu Regionalnego „Zasolanie”, mogli skorzystać z obficie zaopatrzonego stoiska z wypiekami Koła Gospodyń Wiejskich, a na mecie rajdu w Starej Wsi każdy uczestnik otrzymał poczęstunek. / http://mgok.wilamowice.pl/tresc/iii-gminny-rajd-rowerowy

W ramach projektu zaplanowana została również wymiana młodzieży z Gimnazjum w Wilamowicach i Zakładnej Szkoły w Rajeckich Teplicach. W dniach 17-19 września młodzież z Wilamowic udała się do Rajeckich Teplic, gdzie została bardzo mile przyjęta przez dyrekcję tamtejszej szkoły, uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą z Rajeckich Teplic, zwiedzała urocze zakątki Rajeckiej Doliny, szopkę betlejemską w Rajeckiej Lesnej oraz ruiny zamku.

W październiku grupa  50 dzieci wraz z opiekunami z Rajeckich Teplic przyjechała do Wilamowic. Dzieci udały się do miejscowego gimnazjum gdzie miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej pobyt w Rajeckich Teplicach młodzieży z Wilamowic oraz zwiedziły budynek szkoły. Gospodarze spotkania przekazali gościom antyramę z fotografiami z wrześniowego pobytu, a każde dziecko otrzymało słodki upominek. Wieczorem dzieci spotkały się w Domu Kultury wraz z młodzieżą z gimnazjum w Wilamowicach. W kolejnym dniu 50-osobowa grupa młodzieży z gimnazjum oraz młodzież z Rajeckich Teplic udała się do parku miniatur w Inwałdzie. Dzieci spędziły cały dzień korzystając z atrakcji parku i pobliskiej Warowni. W sobotę zwiedzały Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, a w nim wystawę pn. „Zatańcz żwawo chodzonego”. / http://mgok.wilamowice.pl/tresc/m-odzie-z-zs-rajeckie-teplice-w-wilamowicach-17-19-pa-dziernika-2013

Głównym celem zadania  było  promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”. Integracja społeczeństwa Wilamowic i Rajeckich Teplic poprzez różnorodność form współpracy jakie były podejmowane  w tym projekcie były celem bezpośrednim tego zadania jak i celem określonym w III osi priorytetowej. Wymiana i integracja młodzieży z obu miast partnerskich, nawiązywanie i wzmacnianie bezpośrednich kontaktów, poznawanie terenów obszaru transgranicznego, poznawanie dziedzictwa kulturowego, odkrywanie nowych możliwości promowania własnych talentów i ciekawych pomysłów artystycznych, a zarazem wymiana doświadczeń i informacji wśród społeczności polskiej i słowackiej przyczyniają się w bezpośredni sposób do zacieśniania współpracy miast partnerskich.

      

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika