Get Adobe Flash player

,,Primus inter pares”

Wersja do wydruku

,,Szczęściem człowieka – wielki rozum.
To najcenniejszy  dar.”

Sofokles

 

Dnia 2 kwietnia 2019 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku- Białej miała miejsce wspaniała uroczystość – gala laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/ 2019.

Zaświadczenia, gratulacje i drobne upominki uczniowie otrzymali z rąk Wicekuratora Oświaty Jacka Szczotki oraz Dyrektora Delegatury w Bielsku- Białej Tomasza Kowalika.

Konkursy - jak zawsze - przeprowadzane były w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Aby zdobyć tytuł laureata, uczestnik danego konkursu musiał uzyskać co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia na etapie wojewódzkim. A było o co walczyć! Laureat zwolniony jest z danej części egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, co równoznaczne jest z uzyskaniem przez niego najwyższego wyniku (100%). Ponadto ma również pierwszeństwo wyboru szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

W bieżącym roku szkolnym takim osiągnięciem mogło poszczycić się 812 uczniów  z całego województwa śląskiego, a wśród nich uczennica klasy III gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Stanisław Staszica W Dankowicach - WIKTORIA STAWOWCZYK! Tytuł laureata zdobyła w konkursie z języka polskiego.  To ogromny sukces, na który sobie zasłużyła ciężką pracą. Jesteśmy  z niej wszyscy bardzo dumni!!! Zdobycie tytułu laureata jest największym marzeniem każdego ucznia- Wiktoria spełniła to marzenie. Jeszcze raz gratulujemy!

Należy  dodać, że to nie jedyny jej sukces.

Cały ostatni rok szkolny bardzo ciężko pracowała, przygotowując się do różnych konkursów, w których zajmowała znaczące miejsca. Wymienię zaledwie parę najbardziej prestiżowych:

  1. X Powiatowy Konkurs Ekologiczny ,,Człowiek a środowisko” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej - II miejsce (kategoria literacka)
  2. Potyczki Językowe organizowane przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej oraz  Beskidzkie Radio Katolickie ,,Anioł Beskidów” - wyróżnienie
  3. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Mieszkam W Beskidach” - Nagroda Specjalna
  4. XI Bielskie Teatralia - Regionalny Konkurs Wiedzy o Teatrze dla uczniów klas trzecich gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielska- Białej i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące w Bielsku- Białej i Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej we współpracy z Teatrem Polski oraz Teatrem Lalek ,, Banialuka” w Bielsku- Białej - I miejsce
  5. VI edycja konkursu dla gimnazjalistów ,,Mechaniczna Pomarańcza” organizowana przez Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku- Białej  - II miejsce  (drużynowo)

To zaledwie część wyzwań, z którymi Wiktoria zmagała się i wychodziła zwycięsko. Przed zakończeniem roku jeszcze czeka na nią parę konkursów. Trzeba dodać, że Wiktoria nie obniża również poprzeczki w nauce-  jej świadectwa są zawsze z wyróżnieniem, a średnia ocen wynosi - co najmniej - 5,3.  Posiada wiele talentów: polonistyczny, matematyczny, plastyczny, teatralny.  Zdawać by się mogło, że ta dziewczyna ma prawo uważać się za kogoś wyjątkowego. Otóż nic bardziej mylącego - Wiktoria jest niezwykle skromną, koleżeńską i życzliwą osobą. Nigdy nie odmówi pomocy, zawsze chętnie bierze udział w różnych imprezach szkolnych i środowiskowych. Można polegać na niej jak na Zawiszy.Śmiało można powiedzieć , tłumacząc tytuł artykułu, że WIKTORIA jest pierwsza wśród równych sobie! -Jej postawa stanowi najlepszy dowód na to, że  talent- dopiero połączony z niezwykłą pracowitością - daje wymierne efekty. Jeszcze raz gratulujemy Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                    Opr. Iwona Handzlik

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika