Get Adobe Flash player

Projekt Edukacja muzyczna

Wersja do wydruku

   

                        Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Wdrażanie Projektu pt.: „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy”

 

Gmina Wilamowice jest od lipca br. zaangażowana we wdrażanie Projektu

pt.: „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy”

– Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcie to zaplanowano na okres 4 miesięcy.

 

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wilamowice w obszarze kształcenia i rozwoju umiejętności muzycznych

w okresie od lipca do października 2012.

Celem projektu jest uzyskanie umiejętności w zakresie gry na instrumentach muzycznych przez 36 osób – w tym 20 dziewcząt

 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

Warsztaty muzyczne „Edukacja muzyczna” prowadzone w następującym zakresie:

-warsztaty z gry na flecie

      -warsztaty z gry na klarnecie

-warsztaty z gry na trąbce

   -warsztaty z gry na puzonie

- warsztaty z gry na tubie

   -warsztaty z gry na instrumentach perkusyjnych

 

Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Gminy Wilamowice.

Okres realizacji Projektu: lipiec - październik 2012

Kontakt i miejsce odbioru deklaracji dla osób zainteresowanych :

Biuro Projektu

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

43- 330 Wilamowice, ul. Stanisława Staszica 2

tel./ fax: (033) 84-57-345

­­­­­­­

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika