Get Adobe Flash player

Projekt "Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej"

Wersja do wydruku

                                                     

 

Informacje z realizacji projektu: 

W dniach 29.08 do 02.09.2019 r. gmina Wilamowice zrealizowała projekt współfinansowany w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Projekt pod nazwą „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej” skupił blisko 170 uczestników będących przedstawicielami miast partnerskich z Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

Działania projektowe podczas pięciu dni spotkań obejmowały szereg warsztatów, dyskusji, konferencji i debat poświęconych zagadnieniom związanym z przyszłością Europy, w kontekście eurosceptycyzmu, problemom społecznym występującym we wszystkich miastach partnerskich oraz tolerancji dla mniejszości kulturowych. W spotkaniach podkreślana była za każdym razem konieczność integracji w ramach Unii Europejskiej opartej na solidarnej współpracy wszystkich partnerów projektu. Dzięki przygotowanej wystawie fotograficznej omówiono inwestycje i zadania które udało się zrealizować w poszczególnych krajach dzięki wsparciu z UE, a także przedstawiano plany na przyszłość związane z członkostwem w UE. Europejskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu i gmin partnerskich zaprezentowane zostało podczas dożynek gminnych w miejscowości Dankowice. Ważnym elementem wydarzenia było również zwiedzanie miejsc pamięci w Krakowie oraz Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. Wizyty te uświadomiły wszystkim do czego może prowadzić brak tolerancji dla mniejszości i skrajny ultranacjonalizm. W wyniku szerokiego rozpowszechnienia informacji o przebiegu projektu inne gminy w Unii Europejskiej uzyskały wiedzę o jego realizacji i będą miały okazję do zapoznania się z wypracowanym modelem współpracy.

Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/projekt-solidarna-wsp-praca-partnerska-nasz-przysz-o-ci-w-unii-europejskiej-29082019-02092019

Zdjęcia z Dożynek Gminnych z dnia 1 września 2019: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/iii-do-ynki-gminy-wilamowice-w-dankowicach-1-wrze-nia-2019-r

Film dokumentujący działania projektowe: https://www.youtube.com/watch?v=a1CmSyJR2cg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze zrealizowanych działań projektowych na stronach internetowych miast partnerskich:

http://kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

http://www.klanjec.hr/eu-projekti/europa-za-gradane/

https://zupanja.hr/index.php/info/162-zupanja-wilamowice-gradovi-partneri

http://www.hornasuca.sk/content/wilamowice-2019

http://www.rajecke-teplice.info/article/default/3180

http://www.dolnibenesov.cz/europe-for-citizens-17-9-2019/

http://www.obeckunerad.sk/article/default/2485

https://bihac.org/bs/vijest/clanovi-kud-a-hasan-beg-biscevic-iz-bihaca-ucesnici-projekta-eu/2508

 

Miło nam poinformować, że gmina Wilamowice po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli i zostanie zrealizowane w dniach 29.08.2019-02.09.2019. W projekcie udział wezmą miasta partnerskie z Węgier, Słowacji, Czech, Chorwacji oraz do gminy Wilamowice zawitają przedstawiciele z Bośni i Hercegowiny.

Podczas projektu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki osłabiły i nadal osłabiają solidarność krajów w UE i co powinniśmy zrobić, aby tą solidarność przywrócić. Przez wiele lat budowania solidarności w ważnych kwestiach wśród naszych gmin partnerskich, stosowaliśmy praktykę tworzenia i utrzymywania solidarności poprzez bardzo różne i innowacyjne środki. W projekcie podkreślimy zatem potrzebę integracji w ramach UE opartej na solidarności i wolności obywatelskiej.

Przeprowadzimy serię spotkań Okrągłego Stołu (złożonych z przedstawicieli uczestników projektu), które opracują wytyczne dotyczące jednolitych rozwiązań problemów społecznych, tj. migracji, bezrobocia, wsparcia społecznego dla grup marginalizowanych. Podczas warsztatów zapoznamy się z metodami opracowywania planów, strategii i badań rozwoju społecznego gmin.

Ważną częścią projektu będą dyskusje na temat przyczyn eurosceptycyzmu i motywacji stojących za eurosceptycyzmem. Podczas warsztatów poznamy metody budowania unijnej debaty na temat eurosceptycyzmu. W debacie sprzeciwimy się ultra nacjonalizmowi przeciwko tolerancji kulturowej, wywołując ożywioną dyskusję. Spotkamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych omawiających rolę organizacji pozarządowych w odbudowie solidarności między krajami UE. Wspólnie zastanowimy się, co powinniśmy zrobić, aby tę solidarność odbudować. Zastanowimy się, czy podejście solidarnościowe do różnych ważnych kwestii, takich jak migracja, może być narzędziem odbudowy i rozwoju projektu europejskiego. Podczas spotkań Grupy Refleksyjnej opracujemy zalecenia dotyczące zasad solidarności dla lepszej przyszłości dla nas.

W programie przewidziana jest współpraca międzynarodowa, w tym warsztaty, dyskusje, konferencja oraz prezentacje kulturalne podczas III Dożynek Gminnych w Dankowicach.

Partnerzy projektu:

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary
2. Obec Horná Súča - Slovakia
3. Mesto Rajecké Teplice - Slovakia
4. Městský úřad Dolní Benešov - Czech Republic
5. Grad Županja - Croatia
6. Grad Klanjec - Croatia
7. Obec Kunerad - Slovakia
8. City of Bihać - Bosnia and Herzegovina

 

PROGRAM:

29.08.2019
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników
Dyskusja: Młodzi ludzie a przyszłość Europy: wątpliwości, niepewność przyszłości i perspektywy
Warsztaty: Budowanie debaty UE na temat eurosceptycyzmu - metody
Warsztaty z artystami regionalnymi „Rozwój kultury w naszych gminach od czasu integracji z UE”
Dyskusja: Nienawiść, uprzedzenia i rasizm - zagłada mniejszości etnicznych
Debata: Jakie są przyczyny eurosceptycyzmu i motywacje stojące za eurosceptycyzmem
Spotkanie integracyjne 

30.08.2019
Okrągły stół: Jednolite zasady rozwiazywania problemów społecznych tj. migracja, bezrobocie, wsparcie socjalne grup marginalizowanych. Część I. 
Prace analityczne Grupy Refleksyjnej: "Nasza przyszłość w UE". Dokąd zmierzamy? Rozwiązania i propozycje do przyjęcia.
Dyskusja: Jestem Europejczykiem - mieszkańcem UE. Czy wiem co to znaczy?
Miejsca pamięci: Stara Synagoga, Muzeum Kultury Żydowskiej i inne
Konferencja: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość UE z perspektywy mieszkańców naszych gmin 

31.08.2019
Okrągły stół: Jednolite zasady rozwiazywania problemów społecznych tj. migracja, bezrobocie, wsparcie socjalne grup marginalizowanych. Część II. 
Prace analityczne Grupy Refleksyjnej 
Seminarium: Zasłużeni dla rozwoju naszych gmin
Dyskusja: Poznanie przeszłości UE, analiza teraźniejszości UE kluczem do zrozumienia przyszłości UE
Warsztaty: Metody sporządzania planów, strategii i opracowań rozwoju społecznego gmin
Zwiedzanie obozu zagłady Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

01.09.2019
Okrągły stół: Jednolite zasady rozwiazywania problemów społecznych tj. migracja, bezrobocie, wsparcie socjalne grup marginalizowanych. Część III. 
Podsumowanie prac analitycznych Grupy Refleksyjnej 
Spotkania z przedstawicielami NGO - Rola NGO w odbudowaniu solidarności krajów UE
Debata z eurosceptykami: Ultranacjonalizm czy tolerancja kulturowa? 
Dyskusja: W jaki sposób chronić mniejszości etniczne w naszych gminach?

02.09.2019 
Warsztaty - Opracowanie rekomendacji Grupy Refleksyjnej
Debata: Co powinniśmy zrobić w celu odbudowania solidarności krajów UE?
Dyskusja: Mobilność młodych ludzi, szansą na poznanie UE
Dyskusja: Rola dialogu integeneracyjnego w budowaniu przyszłości naszych gmin w UE
Dyskusja: Solidarność jako narzędzie do rekonstrukcji i rozwoju projektu europejskiego
Pożegnanie gości i wyjazd

 

Informacje o projekcie na stronach internetowych partnerów projektu:

Miasto Klanjec:
http://www.klanjec.hr/eu-projekti/europa-za-gradane/

Miasto Rajecke Teplice:
http://www.rajecke-teplice.info/article/default/2182

Miasto Dolni Benesov:
http://www.dolnibenesov.cz/european-union-support-for-the-wilamowice-commune/

Miasto Żupanja:
https://www.zupanja.hr/index.php/info/157-european-union-support-for-the-wilamowice-commune

Miasto Horna Suca:
http://www.hornasuca.sk/content/wilamowice-2019

Miasto Kisujszallas:
http://kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

Miasto Kunerad:
http://www.obeckunerad.sk/files/3489-Short-description-PL-EN.pdf
http://www.obeckunerad.sk/article/default/2468

Miasto Bihać:
http://bihac.org/bs/vijest/kud-hasan-beg-biscevic-dio-projekta-eu/2479

 

Informacje prasowe:

 

    

    

      
  

 

   

 

 

 

 

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika