Get Adobe Flash player

Projekt „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”

Wersja do wydruku

Podsumowanie z realizacji projektu
„Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”

Projekt z Programu Europa dla Obywateli zrealizowany!

Dopiero po dwóch latach przerwy pandemicznej Gmina Wilamowice mogła zrealizować międzynarodowy projekt pn. „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli, w ramach działania 2.1 Partnerstwo miast. Początkowo projekt miał odbyć się w czerwcu 2020 r., jednak z uwagi na Covid-19, nie było to możliwe i dzięki pozytywnej zgodzie Komisji Europejskiej, termin działań został przełożony.

Wszystkie zadania projektowe odbyły się w Wilamowicach w dniach 27-30 maja 2022 r. i skupiły 250 obywateli miast partnerskich z Kisújszállás (Węgry), Hornej Súčy, Kuneradu i  Rajeckich Teplic (Słowacja), Dolníego Benesova (Czechy), Klanjca i Županji (Chorwacja) oraz Wilamowic. Podczas czterech dni spotkań uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach, dyskusjach i wykładach poświęconych współpracy międzynarodowej opartej na zasadzie solidarności, łączącej wszystkie kraje Unii Europejskiej. Projekt promował postawy solidarności oraz poszanowania praw człowieka zwłaszcza wobec uchodźców poszukujących ochrony w Polsce, poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku innych kultur oraz wspieranie dialogu i spotkań międzykulturowych z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Podczas działań projektu omawiano pozytywne wartości jakie niesie obecność w UE i co dzięki niej osiągnęliśmy. Podkreślaliśmy w szczególności olbrzymi postęp cywilizacyjny, który udało się dzięki UE osiągnąć w różnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dzięki działaniom projektowym pokazaliśmy, że poprzez współpracę i wytrwałe konsultacje można osiągnąć porozumienie w każdej kwestii. W projekcie zwracaliśmy uwagę na potrzebę  solidarnego działania w każdej ważnej sprawie dotyczącej narodów UE, co było jednym z elementów kampanii społecznej „Solidarni w Partnerstwie - społeczna i międzykulturowa współpraca kluczem do europejskiej solidarności”. Poprzez debaty i dyskusje staraliśmy się na własnych przykładach i doświadczeniach, przekazać większą wiedzę o osiągnięciach UE.
Dzięki obecności przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, podczas warsztatów interkulturalnych, wspólnie opracowaliśmy porozumienie pn.: „Współpraca kulturalna w UE - poznajmy swoje dziedzictwo”, które następnie zostało podpisane przez wszystkich przedstawicieli miast partnerskich biorących udział w projekcie. W ramach działań integracyjnych, uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w dwudniowej, wiodącej imprezie na terenie gminy pod nazwą „Wilamowskie Śmiergusty”, która cieszy się dużą popularnością na Podbeskidziu. Z nowymi planami dotyczącymi przyszłej współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, uczestnicy zakończyli spotkania z Programu Europa dla Obywateli.

 

Dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego projektu:

https://mgok.wilamowice.pl/tresc/projekt-solidarni-w-partnerstwie-spo-eczna-i-mi-dzykulturowa-wsp-praca-kluczem-do-europejskiej

 

Informacje zamieszczone na stronach internetowych partnerów projektu:

Miasto Horná Súča - Słowacja: https://www.hornasuca.sk/samosprava/eurofondy/projekty-v-realizacii/2022-solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-kluc-k-europskej-solidarite-348sk.html

Miasto Rajecké Teplice - Słowacja: https://www.rajecke-teplice.info/pages/solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-ako-kluc-k-europskej-solidarite

Miasto Kunerad - Słowacja: http://www.obeckunerad.sk/article/default/3121

Miasto Kisújszállás - Węgry: http://kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

Miasto Klanjec - Chorwacja: https://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

Miasto Županja - Chorwacja: https://zupanja.hr/index.php/2-uncategorised/466-the-project-solidarni-w-partnerstwie-spoleczna-i-miedzykulturowa-wspolpraca-kluczem-do-europejskiej-solidarnosci-was-funded-with-the-support-of-the-european

Miasto Dolní Benešov - Republika Czeska: https://www.dolnibenesov.cz/the-project-solidarni-w-partnerstwie-spoleczna-i-miedzykulturowa-wspolpraca-kluczem-do-europejskiej-solidarnosci-was-funded-with-the-support-of-the-european-union-under-the-programme-europe-for-citizens-10668/

 

Współpraca europejska dofinansowana

Gmina Wilamowice znalazła się po raz kolejny na liście wybranych wniosków do dofinansowania z unijnego programu „Europa dla Obywateli”, Działanie 2.1 Partnerstwo Miast. Projekt pod nazwą „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności” realizowany będzie w dniach 27.05.2022-30.05.2022.

Głównym celem naszego projektu będzie wspieranie działań organów samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w opracowywaniu i wdrażaniu bardziej racjonalnej polityki partnerstwa opartej na zasadzie solidarności, która powinna zjednoczyć wszystkie kraje UE. Podczas warsztatów koncepcyjnych wspólnie opracujemy kampanię „Solidarni w partnerstwie - społeczna i międzykulturowa współpraca - kluczem do europejskiej solidarności”, która podkreśli potrzebę współpracy w ramach UE, jeśli chcemy osiągnąć wspólne cele (społeczne, gospodarcze, polityczne). Opracujemy także kompleksową umowę „Współpraca kulturalna w UE - poznajmy nasze dziedzictwo” jako drogowskaz dla rozwoju współpracy kulturalnej. Uczestnicy projektu zintegrują się ze społecznością lokalną podczas wspólnego uczestnictwa w "Wilamowskich Śmiergustach" - głównym wydarzeniu artystycznym i kulturalnym naszego regionu. Odbędą się występy orkiestr dętych i zespołów muzycznych z gmin partnerskich, a także konkursy i quizy. Debaty z udziałem eurosceptyków będą miały na celu zrozumienie ich argumentów i przedstawienie racjonalnych kontrargumentów. Zajmiemy się retoryką antyimigracyjną. Wspólnie zastanowimy się, czy wyjście z UE jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemów krajów UE. Podczas debaty skonfrontujemy argumenty dotyczące przyszłości UE. Czy wybieramy rozpad, stabilizację czy dalszą integrację UE? Będzie to dla nas ważne ze względu na umowy o współpracy, które zamierzamy zawrzeć. Opracujemy film „Seniorzy i młodzi ludzie - razem budujemy przyszłość UE” prezentujący rozmowy seniorów i młodych ludzi na temat przyszłości UE. Osiągnięcia w różnych obszarach tematycznych zawarte podczas projektu pokażą, że dzięki działaniom solidarnościowym możliwa jest skuteczna współpraca w kształtowaniu przyszłości UE bez antagonizmów i nietolerancji kulturowej.

Partnerzy projektu:

1. Miasto Kisújszállás - Węgry
2. Miasto Horná Súča - Słowacja
3. Miasto Kunerad - Słowacja
4. Miasto Rajecké Teplice - Słowacja
5. Miasto Dolní Benešov - Republika Czeska
6. Miasto Županja - Chorwacja
7. Miasto Klanjec - Chorwacja

Program działań projektowych:

27 maj 2022

Warsztaty: Przyczyny dyskryminacji kulturowej mniejszości narodowych
Dyskusja: Mowa nienawiści w mediach i prasie -  identyfikacja
Dyskusja: Razem rozwiążmy nasze problemy - współpraca jako antidotum na kryzys solidarności UE
Debata z eurosceptykami - straszenie imigrantami argumentem przeciw UE
Warsztaty koncepcyjne:
Część I - Opracowanie planu kampanii społecznej „Solidarni w Partnerstwie”

Wieczór integracyjny z rodzinami

28 maj 2022

Dyskusja: Kultura mniejszości narodowych na terenie naszych gmin - naszym dziedzictwem kulturowym
Warsztaty: Przedstawienie koncepcji funkcjonowania „Partnerskiego forum dyskusyjnego”
Debata: Kształtowanie przyszłości UE przez młodzież i seniorów. Rola dialogu intergeneracyjnego.
W
arsztaty koncepcyjne:
Część II - Opracowanie kampanii społecznej „Solidarni w Partnerstwie”
Warsztaty interkulturalne: Plan współpracy z organizacjami zajmującymi się kulturą

Udział w Wilamowskich Śmiergustach

29 maj 2022

Śniadanie z rodzinami
Debata z eurosceptykami: Wyjście z UE - metoda rozwiązania problemów?
Dyskusja z młodzieżą i seniorami: Co oznacza dla mnie solidarność działań - solidarność dawniej i dziś 
Warsztaty: Opracowanie kompleksowego porozumienia „Współpraca kulturalna w UE - poznajmy swoje dziedzictwo”.

Część I
Warsztaty interkulturalne: Planowanie wspólnych artystycznych przedsięwzięć międzynarodowych i udział uczestników w korowodzie - Wilamowskie Śmiergusty

30 maj 2022

Warsztaty: Opracowanie kompleksowego porozumienia „Współpraca kulturalna w UE – poznajmy swoje dziedzictwo”.
Część II

Debata: Jaką przyszłość ma UE – rozpad, stabilizacja a może dalsza integracja?
Dyskusja: Przyczyny nienawiści wobec mniejszości kulturowych
Wykład: Dialog interkulturalny jako sposób zrozumienia innych kultur i mniejszości
Warsztaty interkulturalne: Twórczość regionalna łączy narody UE
Dyskusja: Omówienie planów przyszłej współpracy partnerskiej 

 

 

Informacje o projekcie na stronach internetowych partnerów projektu:

Miasto Horná Súča: https://www.hornasuca.sk/samosprava/eurofondy/projekty-v-realizacii/2022-solidarita-v-partnerstve-socialna-a-medzikulturna-spolupraca-kluc-k-europskej-solidarite-348sk.html

Miasto Kunerad: http://www.obeckunerad.sk/article/default/3095

Miasto Klanjec: https://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

Miasto Kisújszállás: http://kisujszallas.hu/index.php?id=688&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

Miasto Rajecké Teplice: https://www.rajecke-teplice.info/pages/obec-wilamowice-coskoro-zacne-realizovat-projekt-v-ramci-programu-europa-pre-obcanov

Miasto Dolní Benešov: https://www.dolnibenesov.cz/solidarita-v-partnerstvi-socialni-a-mezikulturni-spoluprace-klic-k-evropske-solidarite-solidarity-in-partnership-social-and-intercultural-cooperation-the-key-to-european-solidarity-10598/

Miasto Županja: https://zupanja.hr/index.php/2-uncategorised/458-obavijest-o-eu-projektu-opcine-wilamowice

 

Informacje prasowe:

 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika