Get Adobe Flash player

Promocja książki poświęconej miejscowości Dankowice

Wersja do wydruku

Z okazji obchodów 20-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Dankowic wydano publikację książkową, której spotkanie promocyjne odbyło się 13 marca br. w sali budynku OSP w Dankowicach. Książka pt. „Dankowice Przeszłość i teraźniejszość Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza” powstała pod redakcją Antoniego Barciaka i Kazimierza Kamińskiego i jest pierwszą publikacją, w tak szerokim aspekcie opisującą miejscowość Dankowice.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, nie wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniu. Zaproszonych gości, w tym burmistrza Wilamowic Mariana Trelę, radną powiatu bielskiego Dorotę Nikiel, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy i Dankowic oraz autorów poszczególnych rozdziałów oraz wszystkich zaangażowanych w projekt powitał Kazimierz Kamiński - prezes stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Dankowic. Podczas promocji głos zabrała profesor Helena Synowiec, profesor Antoni Barciak i Kazimierz Kamiński. Na zakończenie każdy z zaproszonych otrzymał po egzemplarzu publikacji.
Wydanie książki zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w projekcie grantowym „Promowana Ziemia Bielska”.  

MJ

   

 

  

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika