Get Adobe Flash player

Promocja wyjątkowego albumu „Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie”

Wersja do wydruku

                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach otrzymał dofinansowanie projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Ziemi Bielskiej poprzez wydanie publikacji w postaci albumu pt. Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie. To kolejna publikacja poświęcona dziedzictwu kulturowemu Gminy Wilamowice.

18 czerwca 2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury miała miejsce promocja tego albumu. Spotkanie poprowadził dyrektor placówki Aleksander Nowak, który powitał serdecznie przybyłych gości. Następnie głos zabrał opiekun grupy Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice im. Honoraty Mynarskiej Władysław Carbol. W swoim wystąpieniu przybliżył dziesięcioletnią historię grupy, jej osiągnięcia oraz dorobek artystyczny. Podzielił się też z zebranymi refleksjami na temat kształtowania się koncepcji wy­dania albumu zawierającego wiersze mieszkanki Pisarzowic Haliny Gąsiorek-Gacek, którym towarzyszą dzieła twórców z prowadzonej przez niego grupy.

Autorka wierszy, ze względu na stan zdrowia, nie mogła niestety uczestniczyć w promocji. Przygotowała natomiast multimedialne wystąpienie, w którym zawarła słowa podziękowania dla osób, które przyczyniły się do wydania publikacji. Zaprezentowała także kilka wybranych z całego swojego dorobku wierszy. Głos zabrali również burmistrz Wilamowic Marian Trela oraz recenzenci albumu – dr Jadwiga Sebesta i dr hab. Piotr Skudrzyk. Podkreślili oni zgodnie niezwykłą atmosferę lokalnego środowiska kulturalnego.

Spotkanie uświetnił koncert duetu w składzie: Gabriela Ryszka – pianino i Barbara Kozak-Wójcik – skrzypce, po którym uczestnicy promocji otrzymali egzemplarze albumu. Komentarzom i emocjom nie było końca.

Następnie do wspólnego zdjęcia zaproszono burmistrza Wilamowic Ma­riana Trelę, opiekuna Grupy Artystów Władysława Carbola, recenzentów dr Jadwigę Sebestę i dr hab. Piotra Skudrzyka, córkę autorki wierszy Anetę Gacek-Rostecką oraz wszystkich artystów, których dzieła znalazły się w tej publikacji. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek.

Środki na realizację zadania pozyskane zostały w ramach projektu grantowego pn. Promowana Ziemia Bielska wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 dla LGD Ziemia Bielska. Całkowita wartość projektu to kwota 22 230 zł, w tym dofinansowa­nie w wysokości 20 000 zł, przy wkładzie własnym w kwocie 2 230 zł.

A.K. 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika