Get Adobe Flash player

,,ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE WILAMOWICE” - informacja o projekcie

Wersja do wydruku


 

TYTUŁ PROJEKTU: ,,ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE WILAMOWICE”

CEL PROJEKTU: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wilamowice dla 50 nowoprzyjętych dzieci, w tym 27 dziewczynek w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. i w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu, oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli pracujących w dwóch przedszkolach do których jest skierowany projekt.

Realizacja projektu w Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach i w Przedszkolu Publicznym w Wilamowicach od 01.07.2019r. do 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 865 386,25 zł

w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 735 578,31 zł

BENEFICJENT: GMINA WILAMOWICE

Realizacja projektu na wniosek Burmistrza Wilamowic, za zgodą Rady Miejskiej w Wilamowicach rozpoczęła się już od dnia 1 lipca 2019r.

W lipcu i sierpniu 2019r. wykonano adaptację pomieszczeń Ludowego Klubu Sportowego ,,Pionier” w Pisarzowicach za kwotę 500.000,00 zł na dodatkowy oddział Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach, adaptacja klasy szkolnej na dodatkowy oddział Przedszkole Publicznego w Wilamowicach (około 10.000,00 zł). Zakupiono także sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do obu nowych oddziałów za kwotę około 140.000,00 zł.

2 września 2019r. zatrudniono nauczycieli i pracowników obsługi oraz przyjęto 50 dzieci do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych - 25 w Pisarzowicach i 25 w Wilamowicach. Końcem listopada Burmistrz Wilamowic otrzymał informację o możliwości sfinansowania realizowanego już od kilku miesięcy projektu.

W dniu 15 stycznia 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt.: ,,ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE WILAMOWICE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0286-19-00 pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Wilamowice.
Do dnia podpisania umowy wszystkie wydatki związane z realizacji projektu były sfinansowane ze środków budżetu Gminy Wilamowice a obecnie zostaną zrefundowane ze środków EFS, a wszystkie kolejne koszty będą na bieżąco finansowane już ze środków unijnych.

Reasumując należy wyrazić wielkie zadowolenie z faktu zwiększenia oferty edukacji przedszkolnej o kolejne 2 oddziały czyli 50 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców Gminy Wilamowice.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie Panu Burmistrzowi Marianowi Treli, a także za wsparcie Jego działań Radzie Miejskiej, firmie IRP Inwestycje-Rozwój-Personel z Panem Jarosławem Niemczykiem, dyrektorom i wicedyrektorom przedszkoli w Pisarzowicach i Wilamowicach oraz pracownikom ZOSiP.

Kierownik ZOSiP
Bożena Sobocińska

 
 
 
 
 

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika