Get Adobe Flash player

„TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE JAK ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE”

Wersja do wydruku

–te słowa,  jakże ponadczasowe znalazły swoją aktualność w wydarzeniu, jakie miało miejsce 30.10.2018 roku. W tym dniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi odbył się I GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW, którego organizatorem było Przedszkole Publiczne w Dankowicach.

Przegląd zatytułowaliśmy:  

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY" Przyświecał nam cel bardzo podniosły - włączenie się wszystkich przedszkoli Gminy Wilamowice w uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości, podkreślenie udziału przedszkoli, wychowania przedszkolnego, zaangażowania nauczycielek w pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, budowanie  tożsamości,  kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z Ojczyzną, jej historią, tradycją i wartościami, wpajanie u najmłodszych Polaków szacunku do polskich symboli narodowych, popularyzowaniu wśród przedszkolaków pieśni i tańców związanych z polską kulturą i tradycją.

 W Przeglądzie udział wzięły wszystkie przedszkola Gminy Wilamowice:

 •    Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach
 •    Katolickie Przedszkole „Pod Skrzydłami”w Hecznarowicach
 •    Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach 
 •    Ochronka im Św. Józefa Bilczewskiego
 •    Przedszkole Publiczne w Wilamowicach
 •    Przedszkole Publiczne w Dankowicach

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni Goście:

 • Burmistrz Wilamowic - Marian Trela
 • Sekretarz  Gminy Wilamowice - Andrzej Kołtun
 • Kierownik ZOSiP - Bożena Sobocińska
 • Ks. proboszcz Józef Jakubiec i Ks. proboszcz Grzegorz Then
 • Sołtys Starej Wsi - Edyta Nycz
 • Sołtys Dankowic - Tadeusz Grzywa
 • Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola
 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wilamowice
 • Prezes Klubu Nauczyciela - Maria Berezowska
 • Dyrektor M-GOK w Wilamowicach  Aleksander Nowak oraz Z-ca dr Jolanta Danek
 • Remigiusz Prochowski, Rodzice, Media

Przegląd rozpoczął się uroczystą wspólną recytacją wiersza W. Bełzy

„Kto Ty jesteś? Polak mały”. Część artystyczną wypełniły dzieci prezentując piosenki i tańce polskie. Mieliśmy okazję zobaczyć znakomite i perfekcyjne  wykonanie krakowiaka, polki warszawskiej, poloneza, tańca kaszubskiego Wołtok, kujawiaka  oraz  wysłuchać piosenek takich jak: „Jestem Polką, jestem Polakiem „Hymn do Bałtyku”, „Co to jest Niepodległość”, „Od morza aż do Tatr”, „Witaj Zosieńko”.

Mali artyści z wielkim kunsztem, w pięknych aranżacjach zaprezentowali niezwykle wysokie umiejętności wokalno - taneczne. Należy również  podkreślić zaangażowanie nauczycielek, nie tylko w przygotowanie dzieci, ale i wielką dbałość o wyraz artystyczny: piękne stroje ludowe, rekwizyty, układy taneczne.

Oprawą Przeglądu twórczości przedszkolaków była wystawa zatytułowana:
„Polska w oczach przedszkolaka”. Zaprezentowane prace plastyczne były wyjątkowo barwnym akcentem, podkreślającym umiejętności dzieci, posługiwanie się przez nie różnorodnymi technikami plastycznymi, materiałami technicznymi, umiejętnym komponowaniem obrazu, przekazywaniem własnej wizji artystycznej. Jednocześnie twórczość dziecięca odzwierciedlała pracę nauczycieli w kierunku rozbudzania u dzieci  zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny, poznawania symboli narodowych oraz historii Polski.

Na zakończenie spotkania dyrektor ZSP w Starej Wsi Genowefa Lisewska oraz pomysłodawca Przeglądu-wicedyrektor Dorota Ćwiertnia podziękowały wszystkim nauczycielkom i  dzieciom biorący udział w Przeglądzie, który w odczuciu wszystkich uczestników i zaproszonych Gości był bardzo wymownym i godnym  uczczeniem przez przedszkola  Gminy Wilamowice 100 –lecia Niepodległości. Do podziękowań za wspólne przedsięwzięcie dołączył się Pan Burmistrz Marian Trela wręczając dyrektorom przedszkoli, nauczycielkom i przedszkolakom dyplomy oraz upominki.

Dorota Ćwiertnia

Zdjęcia w galerii M-GOK: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/takie-b-d-rzeczypospolite-jak-ich-m-odzie-y-chowanie

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika