Get Adobe Flash player

„Uczeń Roku Szkolnego 2018/2019 Gminy Wilamowice"

Wersja do wydruku

W dniu 12 czerwca 2019r.  w czasie ostatniej Sesji Sejmiku Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach rozstrzygnięto konkurs „Uczeń Roku Szkolnego 2018/2019 Gminy Wilamowice" pod patronatem Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli.

Uczniowie startowali w wieloetapowych konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, a Ci którzy otrzymali zaszczytne tytuły laureatów, finalistów lub mistrzów, zostali nominowani do tytułu UCZEŃ ROKU. Olimpijczycy rozsławili dobre imię swoich rodzin, klas, szkół i naszej gminy w powiecie, województwie, kraju a także za granicą.
Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, Sekretarz Gminy Wilamowice Pan Andrzej Kołtun, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marian Rozner  oraz Pani Barbara Grabowska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowicach z kapituły spotkali się, aby poznać i nagrodzić finalistów i laureatów konkursu. Doceniono ich  mądrość, odwagę, wiedzę, kompetencje, umiejętności, systematyczność, pracowitość, talenty, zdolności a także konsekwencję w dążeniu do wytyczonego celu.
A oto finaliści nominowani do tytułu Ucznia Roku:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

 1. WIKTORIA KURSKAuczennica Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach  – laureatka Konkursu przedmiotowego z historii, I miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie, I miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z historii oraz I miejsce w Międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Mieszkam  w Beskidach”,
 2. ANNA CHĘCIŃSKAuczennica Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach  – finalistka  konkursu przedmiotowego z historii, finalistka konkursu przedmiotowego z języka polskiego, I miejsce w Miejskim konkursie ortograficznym, wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie ,, Kangur Matematyczny”, II miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z historii, III miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z matematyki, III miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie,
 3. KATARZYNA MARKIELuczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureatka  ,,Stypendiady polonistycznej”– (konkurs ogólnopolski), laureatka Ogólnopolskiego konkursu historycznego ,,EDI-Panda”, finalistka Międzynarodowego Ekumenicznego konkursu Biblijnego ,,Jonasz”,
 4. ANNA OCHMANuczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  – laureatka Ogólnopolskiego konkursu geograficznego ,,Galileo”, laureatka Ogólnopolskiego konkursu historycznego ,,EDI-Panda”, finalistka Międzynarodowego Ekumenicznego konkursu Biblijnego ,,Jonasz”, wynik bardzo dobry z Ogólnopolskiego konkursu z fizyki ,,Eureka”,
 5. WIKTORIA ZEMANuczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi - laureatka Ogólnopolskiego konkursu geograficznego ,,Geoplaneta”, I miejsce w Ogólnopolskim konkursie historycznym ,,EDI – Panda”, IV miejsce w konkursie wiedzy z geografii,
 6. MARIA GĄSZCZuczennica Szkoły Podstawowej w Wilamowicach – laureatka w Wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego, udział w II etapie konkursu z języka angielskiego organizowany przez szkołę im. Stefana Żeromskiego,
 7. JAN GRZYBEKuczeń Szkoły Podstawowej w Wilamowicach - laureat w VI dyktandzie Niepodległościowym ,,Po polsku o historii”, finalista  w Międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego, III miejsce w Gminnym konkursie ortograficznym,
 8. ESTERA NAWROCKA - uczennica Szkoły Podstawowej w Wilamowicach – laureatka – II miejsce w VI Dyktandzie Niepodległościowym ,,Po polsku o historii”, laureatka II stopnia w Olimpiadzie matematycznej Archimedes Plus, finalistka w Gminnym konkursie języka angielskiego, III miejsce w Gminnym konkursie ortograficznym,
 9. PIOTR O’ROURKEuczeń Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach  – laureat w Kuratoryjnym konkursie Wojewódzkim z geografii, finalista kuratoryjnego konkursu Wojewódzkiego z języka angielskiego, I miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z geografii pod patronatem Starosty Bielskiego i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej.

 

KATEGORIA GIMNAZJUM

 1. WIKTORIA STAWOWCZYK - uczennica Gimnazjum w Dankowicach – laureatka w Wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego dla dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019, nagroda specjalna w Międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Mieszkam w Beskidach” , I miejsce w XI Bielskich Teatraliach – Regionalny Konkurs wiedzy o Teatrze , laureatka potyczki językowe - (zasięg powiatowy), II miejsce w VI  edycji konkursu dla gimnazjalistów ,,Mechaniczna Pomarańcza” – (zasięg wojewódzki), II miejsce w XV powiatowym konkursie ,, Człowiek a środowisko”,
 2. MAJA STOKŁOSA - uczennica Gimnazjum w Pisarzowicach  – finalistka w powiatowym konkursie z języka angielskiego, I miejsce powiatowym konkursie z języka angielskiego, II miejsce w powiatowym konkursie przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie , II miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej  w piłce ręcznej.

Wręczenia nagród i dyplomów w imieniu Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli dokonał Sekretarz Gminy Wilamowice Pan Andrzej Kołtun oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marian Rozner. Finaliści otrzymali plecaki trekkingowe oraz dyplomy gratulacyjne. Nagrody ufundowała Gmina Wilamowice. Dyplomy otrzymali rodzice wszystkich finalistów oraz następujący nauczyciele: Robert Warot, Iwona Handzlik, Krystyna Sznajder – Tora, Paulina Tatoń – Praciak, Bogumiła Mynarska – Zarudzka, Agnieszka Genc, Sylwia Strycharska, Jacek Markiel, Barbara Nawrocka, Renata Presak, Ks. Grzegorz Then, Edyta Drewniak, Agata Mikołajczyk, Anna Kóska, Katarzyna Kania, Renata Grzebinoga, Lidia Dziubek, Bogdan Kubica.

Kiedy atmosfera była już bardzo napięta, a emocje osiągnęły szczyt – w imieniu patrona konkursu Sekretarz Gminy Wilamowice  ogłosił zdobywców zaszczytnego tytułu „UCZEŃ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 GMINY WILAMOWICE”.
Sekretarz Gminy Wilamowice wygłosił formułę:
„UROCZYŚCIE OGŁASZAM, ŻE ZWYCIĘZCĄ – LAUREATEM KONKURSU, A TYM SAMYM  UCZNIEM ROKU 2018/2019 GMINY WILAMOWICE W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZOSTAJE: PIOTR O’ROURKE UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HECZNAROWICACH, A ZWYCIĘZCĄ – LAUREATEM KONKURSU I ZDOBYWCĄ TYTUŁU UCZEŃ ROKU 2018/2019 GMINY WILAMOWICE W KATEGORII GIMNAZJÓW ZOSTAJE: WIKTORIA STAWOWCZYK UCZENNICA GIMNAZJUM W DANKOWICACH.”
LAUREACI otrzymali  ZŁOTE PIÓRA ORAZ STATUETKI „UCZEŃ ROKU” a także DYPLOMY.
Na zakończenie Pani Bożena Sobocińska Kierownik Zakładu Obsługi Szkół I Przedszkoli Gminy Wilamowice w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała patronowi konkursu Zastępcy Dyrektora M-GOK Wilamowice pani Jolancie Danek, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach pani Barbary Grabowskiej z kapituły, nauczycielom, dyrektorom i rodzicom za wspieranie rozwoju uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów.       Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika