Get Adobe Flash player

Uczeń Roku Szkolnego 2019/2020 Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W dniu 20 maja 2020 r. rozstrzygnięto konkurs „Uczeń Roku Szkolnego 2019/2020 Gminy Wilamowice" pod patronatem Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli.

Kapituła w składzie:
1. Dr Jolanta Danek – wicedyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;
2. Barbara Grabowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
3. Bożena Sobocińska – kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice
dokonała analizy wniosków kandydatów.

Uczniowie startowali w wieloetapowych konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, a Ci którzy otrzymali zaszczytne tytuły laureatów, finalistów lub mistrzów, zostali zgłoszeni przez dyrektorów szkół podstawowych do finału konkursu. Olimpijczycy rozsławili dobre imię swoich rodzin, klas, szkół i Gminy Wilamowice w powiecie, województwie, kraju, a także za granicą.

A oto finaliści nominowani do tytułu Ucznia Roku:
1. Katarzyna Bartnicka – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureatka Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Mieszkam w Beskidach”; laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy „Archimedes” z BIOLOGII;
2. Jan Luber – uczeń Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA ANGIELSKIEGO;
3. Estera Nawrocka – uczennica Szkoły Podstawowej w Wilamowicach – laureatka VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „PO POLSKU O HISTORII”; laureatka III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MEMORY MASTER”;
4. Anna Ochman – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO; laureatka I stopnia  Ogólnopolskiej Olimpiady „Archimedes” LINGUA PLUS;
5. Antonina Płaza – uczennica Szkoły Podstawowej w Wilamowicach – laureatka I miejsca Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”;
6. Bartłomiej Pokładnik – uczeń Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureat Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ”;  laureat Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Mieszkam w Beskidach”;
7. Damian Strycharski – laureat III stopnia  Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MEMORY MASTER”;
8. Wojciech Wójcik – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII; laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z BIOLOGII.

BURMISTRZ WILAMOWIC UROCZYŚCIE OGŁASZA, ŻE UCZNIEM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ZOSTAŁ UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HECZNAROWICACH WOJCIECH WÓJCIK.

W dniu 1 czerwca 2020 r. wszyscy FINALIŚCI otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Wilamowice, natomiast Wojciech Wójcik otrzyma statuetkę UCZNIA ROKU ORAZ ZŁOTE PIÓRO. Dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami Burmistrza Wilamowic także otrzymają rodzice wszystkich finalistów i nauczyciele, którzy wspierali uczniów i dzieci w dążeniu do sukcesów. Bez wsparcia dorosłych mistrzów, przewodników po krainie wiedzy i życia, trudno byłoby odnieść tak wysokie lokaty w konkursach. Dyplomy otrzymają następujący nauczyciele: Robert Warot, Dorota Rubys, Agnieszka Genc, Sylwia Strycharska, Renata Presak, Ks. Grzegorz Then, Agata Mikołajczyk, Bogdan Kubica, Agnieszka Zawronek, Alina Kajta-Bożek.
Składamy serdeczne gratulacje Wojciechowi Wójcikowi – Uczniowi Roku oraz wszystkim finalistom. Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji, uzdolnień, zainteresowań, a także zdrowia, radości, życzliwości od ludzi oraz spełnienia marzeń. Podziękowania kierujemy także do Kapituły konkursu, Burmistrza Wilamowic - Patrona konkursu, Rady Miejskiej oraz do  nauczycieli, dyrektorów i rodziców za wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów szkół podstawowych.
Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w celu z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym roku nie będzie gali finałowej konkursu. Nagrody i dyplomy przekażemy, w imieniu Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli i Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Stanisławy Kudłacik, uczniom, rodzicom i nauczycielom za pośrednictwem dyrektorów.

Bożena Sobocińska
kierownik ZOSIP

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika