Get Adobe Flash player

Święto Bożego Ciała w Pisarzowicach A.D. 2020

Wersja do wydruku

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! (…)

Nieco inny przebieg miała tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Powodem była oczywiście pandemia COVID-19 i związane z nią różnorodne obostrzenia. Cztery ołtarze usytuowane zostały wokół kościoła, a nie wzdłuż Pisarzowickich ulic jak to było zawsze. Nie miało to jednak żadnego wpływu na duchowe przeżycie tej uroczystości.

Boże Ciało urosło do rangi najbardziej katolickiego Święta, dlatego, że właściwie jest teologicznie obce w tradycji protestanckiej czy prawosławnej. Jest wyróżnikiem naszej katolickiej tożsamości i pobożności.

Z pewnością nikt z katolików nie wyobrażał sobie tego Święta bez wyjścia z białą Hostią w ozdobnej monstrancji poza mury kościoła, by w ten sposób składać świadectwo o wierze w Chrystusa. Uroczystość w naszym kościele rozpoczęła msza święta, którą prowadził proboszcz ks. Janusz Gacek. Po niej Hostia w monstrancji w otoczeniu licznych wiernych przeszła do czterech ołtarzy wokół kościoła. W procesji uczestniczyły poczty sztandarowe strażaków, górników i pszczelarzy, liturgia kościelna, panie „Niosące Światło”, druhowie i górnicy niosący figurki swoich patronów i panie z Koła Gospodyń niosące feretron z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani i świętym Janem Pawłem II. Podczas procesji miał miejsce też pewien wzruszający moment za sprawą dwóch małych dziewczynek sypiących kwiaty. Robiły to tak obficie, że tworzył się kolorowy dywan, po którym szedł ksiądz proboszcz z monstrancją. Poruszający też obraz tworzyli wierni z maseczkami na twarzach. Tego nigdy wcześniej nie było.

Na zakończenie tej pięknej uroczystości wszyscy zebrani w kościele oraz poza jego murami gromkim głosem zaśpiewali Rotę… "i taki tryumf, taki cud, powieje z Jasnej Góry i z taką wiarą ruszy lud, synowie Polski, córy, że jak mgławica pierzchnie wróg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg". Z góry "wspierała" wiernych rodzina bociania krążąca nad ich głowami. To symbol pozytywnej "hardości ducha". Te chwile z pewnością zapadną w pamięci wszystkich  wiernych uczestniczących w tegorocznej uroczystości Bożego Ciała.

C. Puzoń, S. Peszel

Zdjęcia: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/wi-bo-ego-cia-w-pisarzowicach-ad-2020

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika