Get Adobe Flash player

Święto Plonów - III Dożynki Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

1 września odbyły się III Dożynki Gminy Wilamowice, które w tym roku miały miejsce w miejscowości Dankowice. Uroczyste wydarzenie było jednym z działań w ramach projektu „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej” w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”.

Organizatorem dożynek był Burmistrz Wilamowic, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach oraz sołectwo Dankowice. Podczas uroczystości odbył się również XIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych zorganizowany przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku - Białej. Rolę starostów dożynek pełnił w tym roku sołtys Dankowic Tadeusz Grzywa z małżonką Ewą.

Przygotowania do tego święta trwały już kilka miesięcy wcześniej, a ogrom pracy włożonej w jego zorganizowanie zauważalny był na każdym kroku. Cała wieś została przyozdobiona przez mieszkańców pięknymi dekoracjami dożynkowymi, pojawiły się min. miś z beczką miodu, baba z chłopem w stroju regionalnym, stado świnek czy kolorowy paw. Przy strażnicy, gdzie odbywały się główne uroczystości zaproszonych witały kukły radnych i sołtysa, a w balkonie czujnym okiem na wszystkich spoglądali strażacy.

W  słoneczne niedzielne przedpołudnie z wilamowskiego rynku ruszył barwny korowód dożynkowy na czele z burmistrzem Wilamowic Marianem Trelą, Przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławą Kudłacik oraz starostami dożynek Ewą i Tadeuszem Grzywa. Korowód prowadzili jeźdźcy na koniach, a następnie pięknie udekorowanymi wozami z muzyką i śpiewem prezentowali się przedstawiciele wszystkich miejscowości z terenu gminy, członkowie zespołów regionalnych oraz ci najważniejsi w tym dniu - wyróżnieni rolnicy. Korowód przejechał przez humorystycznie i kolorowo udekorowane ulice Dankowic  pod kościół, w którym odbyła się uroczysta msza św. Proboszcz parafii ks. Józef Jakubiec poświęcił najpiękniejsze owoce ziemi, symbole Święta Plonów. Chleb w darze złożyli starostowie dożynek, wieniec dożynkowy zespół „Dankowianie”, natomiast delegacje z poszczególnych sołectw wręczyły następujące dary: Kaniówek - zioła i nalewki, Wilamowice - kołacz, Pisarzowice - wino, Zasole Bielańskie - chleb i wino, Hecznarowice - owoce, a Stara Wieś miód. We wspólnej modlitwie dziękowano Bogu za zebrane plony i wypraszano łaski na przyszły rok.

Z kościoła cały korowód dożynkowy na czele z orkiestrą dęta, starostami dożynek, zasłużonymi rolnikami  z całej gminy, władzami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i zagranicznymi, delegacjami poszczególnych miejscowości gminy wraz z zespołami w strojach regionalnych oraz zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy przeszedł na teren przy budynku OSP w Dankowicach. Tutaj każdy z zaproszonych gości otrzymał bukiecik dożynkowy.

Orkiestra dęta z Dankowic pod batutą Józefa Obstarczyka odegrała hymn państwowy. Następnie konferansjer powitał zaproszonych gości, w gronie których znaleźli się m. in. Posłowie na Sejm RP Stanisław Szwed i Grzegorz Puda, Senator RP Andrzej Kamiński, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, członkowie Zarządu Powiatu Barbara Adamska i Dorota Nikiel, radny Rady Powiatu Jerzy Kubik i prezes RZKiOR Danuta Kożusznik, przewodnicząca Rady Miejskiej Wilamowic Stanisława Kudłacik, zastępca burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik, radni i sołtysi z Gminy Wilamowice. Do Dankowic zawitały również delegacje zagraniczne z miast partnerskich Słowacji, Czech, Chorwacji, Węgier oraz przedstawiciele miasta Bihać z Bośni i Hercegowiny.

Oficjalnego otwarcia III Dożynek Gminy Wilamowice dokonał gospodarz Święta Plonów Burmistrz Wilamowic Marian Trela. Proboszcz dankowickiej parafii poświęcił pięknie wykonane wieńce dożynkowe, a tradycyjny obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół Regionalny „Dankowianie”. Oficjalne przemówienia okolicznościowe wygłosili Posłowie na Sejm RP Stanisław Szwed i Grzegorz Puda oraz Senator RP Andrzej Kamiński. Wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych plonów oraz ciastami przygotowanymi przez członkinie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Kolejna część uroczystości poświęcona została wręczeniu wyróżnień „za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zaszczytnego zawodu rolnika i działalności gospodarczej na niwie rozwoju rolnictwa w gminie Wilamowice”. Podziękowania zasłużonym rolnikom wręczył  Burmistrz Wilamowic Marian Trela. Wśród wyróżnionych w zaszczytnym gronie znaleźli się:

Pani Elżbieta Jonkisz z Dankowic, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, magister Ekonomiki Rolnictwa i inżynier Agroekonomii. Wraz z rodzicami Danutą i Franciszkiem pracuje na gospodarstwie 45 ha. Pomocą służy także najbliższa rodzina. W swoim gospodarstwie uprawia zboża, rzepaki i rośliny okopowe. Hoduje głównie trzodę chlewną, zajmuje się także hodowlą karpia. Posiada 2,5 ha stawów. W swoim gospodarstwie wdraża wiele nowoczesnych rozwiązań. Gospodarstwo wyposażone jest w kombajny, agregaty i wszystkie urządzenia potrzebne do produkcji rolnej.

Pan Marek Nycz ze Starej Wsi od dzieciństwa pracuje na gospodarstwie wraz z rodzicami.  Od roku po przejęciu gospodarstwa zajmuje się uprawą roli na 25 ha. Główne uprawy to rzepak, pszenica, jęczmień i ziemniaki. Prowadzi hodowle świń, bydła oraz produkcję ryb na własnych stawach.  Posiada maszyny niezbędne do uprawy roli oraz  kombajn zbożowy Bizon, ciągniki rolnicze „80”,”60”,”30” oraz New Holland T5.105.

Państwo Wioleta i Piotr Marzec z Hecznarowic. Pan Piotr jest Hecznarowianinem od pokoleń. Wśród jego przodków byli szanowani gospodarze i zarazem miejscowi artyści - Flaszowie. Kontynuując długą tradycję, w 1997 roku przejął gospodarstwo rolne po dziadku. Jest żonaty, ma dwóch synów i córkę. Z żoną Wioletą uprawiają 7 hektarów własnego pola i 18 hektarów dzierżawionego. Gospodarstwo wyposażone jest w kombajn, traktory i inny niezbędny do produkcji sprzęt rolniczy. Uprawia zboża, kukurydzę, rzepak i ziemniaki. Hoduje trzodę chlewną i drób. Państwo Marcowie wychowują dzieci w poszanowaniu dla tradycji i pracy rolnika, dlatego w swoim rodzinnym gospodarstwie mają też kozę, którą opiekują się dzieci.

Państwo Jolanta i Marian Kuczmierczyk z Wilamowic przejęli gospodarstwo rolne po rodzicach. Mają czworo dorosłych dzieci: Piotra, Michała, Pawła i Magdalenę. Z synem Michałem wspólnie pracują na gospodarstwie liczącym 24 hektary. Zajmują się uprawą zboża i ziemniaków. W gospodarstwie pracują na własnym sprzęcie rolniczym, a zabudowania na bieżąco modernizują i udoskonalają.

Państwo Agnieszka i Grzegorz Markiel z Pisarzowic od 25 lat zajmują się rolnictwem. Pani Agnieszka dodatkowo pracuje w zakładzie w Czechowicach - Dziedzicach. Posiadają dwoje dzieci. Uprawiają głównie zboża, rzepak i ziemniaki. Pracują na własnym sprzęcie rolniczym.

Państwo Renata i Kazimierz Kozieł z Zasola Bielańskiego mają dwóch dorosłych synów, od niedawna są szczęśliwymi dziadkami. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Pan Kazimierz jest Wiceprezesem Kółka Rolniczego w Zasolu Bielańskim, udziela się również czynnie w sołectwie Zasola Bielańskiego, jest członkiem jej Rady.

Burmistrz Wilamowic wręczył również podziękowania państwu Ewie i Tadeuszowi Grzywa za pełnienie roli starostów dożynek oraz pani Urszuli Bierońskiej z Firmy Handlowo-Usługowej Nowo-Bud za wspieranie działalności organizacji z terenu gminy. Na zakończenie z dedykacją dla wszystkich rolników wystąpił zespół regionalny „Dankowianie”. 

Następnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników XIII Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych. Celem konkursu była prezentacja pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi. Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony i kompozycje.

Komisja oceniająca wydała następujące decyzje; w kategorii „wieńce płaskie”: 3 miejsce zajęło KGW Cięcina (nr 15), 2 miejsce KGW Międzyrzecze Dolne (nr 16), a 1 miejsce zajęło KGW Zbytków (nr 17), w kategorii „korony”: wyróżnienie otrzymało KGW Graboszyce (nr 10) i KGW Wilamowice (nr 13), 3 miejsce zajęło KGW Brzezinka (nr 9), 2 miejsce KGW Pławy (nr 11), natomiast 1 miejsce zdobyło KGW Witkowice (nr 14), w kategorii „kompozycje”: wyróżnienie otrzymało KGW Koniaków (nr 3), 3 miejsce zajęło KGW Dankowice (nr 1), 2 miejsce KGW Przeciszów (nr 5), a 1 miejsce KGW Zaborze (nr 7). Nagrody za udział w konkursie otrzymały ponadto: KGW Babice, Dankowice-Kaniówek, Pisarzowice i Stara Wieś. Piękne „cuda” ze zbóż obejrzało i podziwiało kilkaset osób uczestniczących w uroczystościach dożynkowych.

W części artystycznej zaprezentowały się zagraniczne zespoły regionalne: „Antun Mihanović” z Chorwacji oraz zespół „Hasan Beg Bišćević” z Bośni i Hercegowiny, a do wspólnej biesiady i zabawy tanecznej przygrywał zespół Aplauz. Gwiazdą wieczoru w tym dniu był Damian Holecki z zespołem.

Atrakcji w tym dniu nie brakowało. Najmłodsi mogli poskakać na dmuchańcach, przejechać się na kucyku lub zrobić sobie zdjęcie przy wozie strażackim czy usiąść w traktorze. Podczas dożynek prezentowana również była wystawa fotograficzna dotycząca historii naszych gmin partnerskich w Unii Europejskiej. Z bogatej oferty gastronomicznej korzystali za pewne nie tylko dorośli. 

Dziękujemy sołectwu Dankowice za ogrom pracy poświęconej w przygotowanie dożynek i  zaangażowanie w organizację tego pięknego przedsięwzięcia, dziękujemy rolnikom za udział w uroczystościach, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie wieńców dożynkowych i ciast na degustację, dziękujemy zespołom regionalnym, policji i strażakom za zabezpieczenie trasy podczas korowodu i pilotowanie poszczególnych delegacji, osobom zaangażowanym w przygotowanie dekoracji, korowodu i części artystycznej, Rejonowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej za organizację konkursu wieńcy dożynkowych oraz wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom gminy za udział w dożynkach.

Wszystkim rolnikom i ich rodzinom życzymy zdrowia i wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, dobrych plonów na kolejne lata oraz wzajemnego wsparcia i życzliwości.

MJ

Relacja ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej:
https://powiat.bielsko.pl/2481-iii-dozynki-gminy-wilamowice-w-dankowicach

Zdjęcia: 
Dekoracje

III Dożynki Gminy Wilamowice

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika