Get Adobe Flash player

WIEJSKI DOM KULTURY W PISARZOWICACH POZYSKUJE PIERWSZE WYPOSAŻENIE!!!

Wersja do wydruku

Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach rozpoczął realizację pierwszego projektu zagospodarowania WDK Pisarzowice.

Projekt nosi nazwę „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach po przebudowie i modernizacji, w celu uruchomienia pracowni ceramicznej i poprawy warunków sprzyjających rozwijaniu ruchu społeczno-kulturalnego na terenie obszaru LGD Ziemia Bielska” złożony przez M-GOK Wilamowice uzyskał dofinansowanie w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska. Celem operacji jest wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach po rozbudowie i modernizacji, w niezbędne meble i sprzęty pozwalające na działalność statutową. Operacja zakłada utworzenie pracowni ceramicznej na potrzeby kultywowania tradycji związanych z dawnym rękodziełem, jakim było wypalanie garnków i naczyń z gliny. Operacja będzie realizowana w okresie od stycznia do czerwca 2020, a kierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Wilamowice, w tym z grup defaworyzowanych, a także mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska.

Zadanie obejmie zakup wyposażenia pracowni ceramicznej, nowych mebli wraz z  nagłośnieniem i oświetleniem sali wielofunkcyjnej, sprzętu komputerowego do biura i pracowni oraz drobnych sprzętów niezbędnych w prowadzeniu działalności kulturalnej. Oferta zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjno-społecznych jaka była dostępna do chwili obecnej, zostanie wzbogacona o nowe formy pracy, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego.

Całkowita wartość projektu  - 91 666,00 PLN
Dofinansowanie - 58 327,00 PLN
Wkład własny - 33 339 PLN

 

Kolejnym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach będzie realizacja projektu „Doposażenie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach” w okresie od lipca 2020 do września 2020.

W ramach tego projektu zostanie zakupione nagłośnienie i oświetlenie oraz profesjonalna kurtyna, tylny horyzont i boczne kotary sceniczne sceny mieszczącej się w sali widowiskowej w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu prac wykończeniowych całkowicie przebudowanego i zmodernizowanego obiektu.

Całkowita wartość projektu  - 72 511,00 PLN
Dofinansowanie - 39 910,00 PLN
Wkład własny - 32 601,00 PLN

Obecnie dostarczane  są meble i wyposażenie, dzięki którym nasz Dom Kultury wraz z zakończeniem remontu udostępni swoje podwoje mieszkańcom. Będzie obiektem w pełni wyposażonym i spełniającym wszystkie warunki nowoczesnego domu kultury na miarę miejscowości Pisarzowice.

 

Wraz z informacją, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu Markowi Jekiełkowi, właścicielowi firmy „JEMAR” za pomoc w odbiorze wyposażenia oraz udostępnienie pomieszczeń na tymczasowe zabezpieczenie przywożonego wyposażenia.

Dyrektor M-GOK
Aleksander Nowak

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika